Mchklogo%20CMYK

Rapport från styrelsemöte 20 aug

Först godkände vi en arbetsordning för styrelse, redaktion och kansli. Dokumentet finns på vår hemsida www.mchk.org. Enligt arbetsordningen utsågs Lars Johansson som tf redaktionschef. Sökandet efter en permanent redaktionschef pågår.
 
Dagens viktigaste punkt var genomgång av resultatet av enkäten. Vi noterade med glädje och stolthet att svarsfrekvensen är mycket hög och därmed representativ för våra medlemmar. Fortsatt arbete med att ta hand om svaren görs i en arbetsgrupp inom styrelsen. Vi konstaterade att det troligen kan komma fram förslag på förändringar i vårt och avdelningarnas arbetssätt. Arbetsgruppen tar fram förslag som presenteras för Rixdagen i november. Eventuella beslut om förändringar tas på årsmötet i mars.
 
Vi har varit på Mälaren Runt och på Årsracet i Linköping för att synas och för att värva medlemmar. Det finns stor potential bland personer som har kvar (och kör på) sin -80-talshoj samtidigt som dom åker ännu bekvämare på nya grejor.
 
Vi beslutade att delta på MC Mässan i Stockholm i januari.
 
En konsekvens av samarbetet med MHRF om försäkringen är att vi behöver ha personnummer på de personer som är medlemmar OCH har försäkring hos MHRF. Annars är det ”omöjligt” att stämma av mellan oss då medlemskap är obligatoriskt för försäkringen. Information om detta ska ut på hemsidan och ev. förändringar görs i Personuppgiftspolicyn.