Mchklogo%20CMYK

Klubbenkät hos MHRF

Klubbenkät

FIVAs världsomspännande klubbenkät har fått förlängd svarstid och kan nu besvaras till den 15 december. Drygt 50 svenska klubbar har svarat, men vi vill gärna ha fler. Mer information hittas här:

Nyhetsarkiv

Länkar

-