Mchklogo%20CMYK

MCHK Trial

I nuläget finns ingen hemsida men här hittar du  aktuell information

Evenemang

Här publiceras möten och övriga aktiviteter som arrangeras

Bli medlem

När du tecknar medlemskap i MCHK Riks kan du teckna den förmånliga  MHRF-försäkringen.
 

Kontakta oss

Tony Arbeus, Örebro
070-625 01 30