Mchklogo%20CMYK

MCHK Trial

I nuläget finns ingen hemsida men här hittar du  aktuell information

Evenemang

Här publiceras möten och övriga aktiviteter som arrangeras

Bli medlem

Medlemsavgiften är för närvarande endast ??? kr om året.
Välkommen med inbetalning till PlusGiro ???-? eller
BankGiro ???-???

När du tecknar medlemskap i MCHK Riks kan du teckna den förmånliga  MHRF-försäkringen.
 

Kontakta oss

Tony Arbeus, Örebro
070-625 01 30