Mchklogo%20CMYK

MCHK Västerbergslagen

I nuläget finns ingen hemsida men här hittar du  aktuell information

Evenemang

Här publiceras möten och övriga aktiviteter som arrangeras

Bli medlem

Medlemsavgiften är för närvarande endast ??? kr om året.
Välkommen med inbetalning till PlusGiro ???-? eller
BankGiro ???-???

När du tecknar medlemskap i MCHK Riks kan du teckna den förmånliga  MHRF-försäkringen.
 

Kontakta oss

Gunnar Stein, Smedjebacken
070-608 68 80