Mchklogo%20CMYK
Motorcykelhistoriska Klubbens årsmöte 2016-03-19
Valberedningens förslag till styrelseledamöter
Ordförande: Christer Ellburg, Järna (har mandat till 2017)
Styrelsen kommer att utse en vice ordförande som får vara ordförande under Christer Ellburgs time out  
Ledamöter: Ulf Eriksson, Gävle (har mandat till 2017)
                   Hampus von Post, Ekerö (har mandat till 2017)
Ledamöter: Lennart West, Tullinge (omval till 2018)
                   Lars Nilsson, Hässelby (omval till 2018)
                   Göran Hjertstedt, Sundbyberg (nyval till 2018)
                   Lars Johansson, Solna (nyval till 2018)
Suppleant: Torsten Wohlin, Sundbyberg (nyval till 2018)
Revisorer:  Kari Korpelainen (auktoriserad) från ABK ekonomitjänst
                   Vakant        (omval till 2017)
Suppleant: Nils Björk, Hässelby (omval till 2017)
 
Valberedningen har bestått av: Björn Weissmann, Falun (sammankallande)
                                                  Uno Walter, Spånga
                                                  Torsten Lindfors, Hägersten