Mchklogo%20CMYK

Viktig information till alla medlemmar i MCHK!

Detta är en första information om kommande förbättringar och nyheter. Efter hand kommer kompletteringar och detaljer. Ha överseende med eventuella problem under övergången till det nya systemet.
 
Nytt medlemsregister via internet och ”gör det själv”
   MCHK har hittills skött sitt medlemsregister i egen regi med en registeransvarig. Det är sårbart att vara beroende av en enda person. Vår registeransvarige önskar dessutom så smått lägga av.
   Från och med 2015 kommer registret att skötas av ett företag som heter MAWIK. De sköter redan medlemsregister för ett antal andra klubbar. För oss innebär det att vi får ett modernt register som kan nås via internet och att det finns en organisation bakom.
   Medlemmarna kan själva i fortsättningen se sina fordon, ändra sina uppgifter och meddela sig med klubben via dator.  Varje medlem får ett eget lösenord och kan se sina egna uppgifter, inga andras, genom att logga in på Mina sidor. Medlemmarnas samlade fordonsinnehav kommer att redovisas i 2015 års matrikel, som blir en 50-årsmatrikel, eftersom den sammanfaller i tiden med 50-årsjubileet.
   För den som önskar finns möjligheten att som tidigare per brev eller e-post skicka sina ändringar till kansliet. Men, det är en rätt stor volym av uppgifter sammantaget för klubben och med de små, alltför små, frivilliga resurser som finns tar det alltför mycket tid av de 4 veckotimmar som kansliet är öppet. Det är därför nödvändigt att gå över till att medlemmarna själva svarar för sina uppgifter. Så är det för de flesta klubbar nuförtiden.
   Fullständiga och detaljerade anvisningar kommer att finnas på MCHKs hemsida www.mchk.org, i MCHK-tidningen och i Blickfånget. Samma information kommer att sändas ut till alla lokala klubbar och specialsektioner.

Ny inbetalningsrutin
 Tidigare har det skickats ut inbetalningskort per e-post redan i oktober. De som då inte utnyttjade detta fick senare en faktura för betalning senast under februari året efter. Det blev en del problem med oregistrerade betalningar och onödiga påminnelser.
   Vi går nu ifrån den rutinen. I stället kommer en faktura för årlig medlemsavgift att skickas ut i januari med betalningsdatum den sista i månaden. Samtidigt görs en övergång till bankgiro.

Nytt bankgirokonto
   Det nya bankgironumret finns på inbetalningskorten för medlemsavgiften. Nuvarande PlusGirokonto 416… ska inte användas men behålls tills vidare för att ta emot betalningar från dem som eventuellt missat övergången.

Ny faktura
   De nya fakturorna innehåller ett medlemskort för året. Redovisning av fordonsinnehav och formulär för rapportering av ändringar av uppgifter tas bort eftersom det annars skulle behövas flera blad. Det försvårar den automatiska kuverteringen.

Ny rutin för meddelanden via internet och e-post
   I fortsättningen bör alltså medlemmarna själva ändra uppgifter via dator direkt på Mina sidor på MCHKs hemsida www.mchk.org. Meddelandena skickas per post till MCHKs kansli. Meddelanden kan också skickas via e-post till kansli@mchk.org. Det är ett billigt och smidigt sätt för alla. Meddelanden kan också skannas(* och bifogas ett e-post­meddelande. Det är angeläget att vanlig post används så lite som möjligt. Det spar mycket tid och pengar.

Medlemsansökningar
   Medlemsansökan görs fortsättningen direkt via internet eller som tidigare via MCHKs kansli. Det enklaste är att via sin internetbank eller plusgiro betala in årsavgiften till det nya bankgironumret med angivande av fullständiga uppgifter så att betalningen kan identifieras.

Försäkring och foton
   Även för försäkringsansökningar gäller det att utnyttja internet så mycket som möjligt. Ansökan kan göras direkt på MHRFs hemsida www.mhrf.se. Där finns också förteckning över besiktningsmän. Observera att man måste boka dessa själv, det sker inte automatiskt.
   Det är en fördel om fordonsbilder också sänds digitalt via e-post. Bilderna får dock inte vara för ”tunga”, d.v.s. ha en alltför stor upplösning. Kolla inställningarna på den kamera som används. En bild får vara högst 300 kb.

*) Skanning, att skanna, innebär att man använder en skanner som är ansluten till datorn. Den fungerar som en kopiator men sänder resultatet som ett i datorn hanterbart dokument.