Mchklogo%20CMYK

Rapport från styrelsemöte 29 juni.

Denna gång hade vi bokat ett längre möte för att hinna diskutera lite mer långsiktiga frågor. Vi diskuterade vårt förhållande till andra mc-organisationer och motorhistoriska organisationer.
 
Vi diskuterade också hur vi kan se och stödja olika organisationsformer för medlemskap och aktiviteter. Kanske den traditionella formen med lokal styrelse, stadgar och avgifter går att komplettera? Vi diskuterade också konsekvenserna av detta för Riks och för avdelningar och sektioner.
 
Även vårt eget ”existensberättigande” diskuterades med utvikningar åt ”varför finns vi” och ”vem är vi till för”. En tanke är att vi (kanske) ska stå på två ben nämligen ”Socialt nav” samt ”Kunskaps- och erfarenhetsförmedling”. Samstämmigt konstaterades att den för närvarande absolut viktigaste strategiska uppgiften för MCHK är att vara synlig. Det måste lyftas fram i alla sammanhang och ska påverka alla våra aktiviteter.
 
Rapporter
Medlemsregistret är nu färdigt för produktionssättning och Mälardalen blir första avdelning. Till hösten planerar vi en studiedag för lokala katalogadministratörer. Mer om detta kommer senare.

Arbetet med webbplats fortsätter också. Först ut där blir troligen Gävleborg. Denna webbplats kommer att likna www.mchk.org.

Planering för kommande evenemang fortgår. Det som är på gång är Årsracet i Linköping och Mälaren runt.
 
Ekonomin följer budget. Och arbetet med tidning och sociala medier rullar på enligt plan.
 
Beslut
Vi beslutade att starta aktiviteter i augusti med goda förmåner för nya medlemmar. Mer info kommer. Vi konstaterade också  att kommersiella inslag i t.ex. tidningen inte strider mot klubbens ändamål och idé. Ett viktigt beslut är att årets Rixdag ska hållas 18/11 till 19/11. Vi återkommer med plats och tider.