Mchklogo%20CMYK

Avyttra MC

Vad händer med mina gamla motorcyklar?
Det är tyvärr oundvikligt, att vi förr eller senare måste upphöra med vår kära hobby. Ålder och sjukdom spelar förstås in, när krafterna börjar sina. Någon har räknat ut att medelåldern inom vår klubb är 63 år, så det är knappast överraskande, att vi då och då nås av budet att en kompis ”slagit av tändningen”.

Detta är tråkigt för alla, men familjens medlemmar är ju de som bär den tyngsta bördan av sorg och saknad. För att underlätta något för dem bör Du själv ta en del av ansvaret, innan!

Gör följande i god tid:

  • En förteckning över vad du har i garaget (och på andra ställen): hela maskiner och delar, verktyg och utrustning, samt var alla registreringshandlingar och andra viktiga papper finns
  • Notera gärna det uppskattade (=realistiska) värdet så specificerat du kan
  • Ange om du vill skänka/testamentera något till vem, och/eller någon speciell person som du litar på att bistå dina anhöriga


Anhörig/bekant

Den som drabbats av en medlems död eller dennes oförmåga att själv ta ansvar för sin egendom, och som inte efterlämnat några instruktioner enligt ovan, ger vi följande råd:
  • Leta reda på så mycket dokumentation som möjligt och ha dessa handlingar beredda inför fortsättningen.
  • Ta kontakt med någon av MCHK:s lokalavdelningar och be en representant komma för att göra en översyn.
  • Ha inte allt för bråttom att bli av med fordon och delar, en översyn och värdering kan ta en viss tid bl.a. beroende på mängden och tillgängligheten.
  • Ett angivet värde kan vara svårt att få ut, om man inte har de rätta kontakterna och tålamodet att vänta.
  • Om man själv inte är insatt blir det snart en övermäktig uppgift att annonsera, invänta bud och framför allt att svara på alla upptänkliga frågor. Alltså avråder vi från detta!
  • En motorcykel i dåligt skick kan vara mer värdefull än en som är fin. Konstigt, men det är mer avgörande hur sällsynt och åtråvärd en viss modell är än själva skicket.
  • Det angivna priset i en annons är inte alltid överensstämmande med verkligheten. Priset som annonsören/säljaren får ut ligger inte sällan 20-30 procent lägre.