Mchklogo%20CMYK

MCHK:s Evenemangskalender.
Återkommande evenemang se längst ner på sidan.

Återkommande evenemang.

MCHK Stockholm, torsdagar Röda Caféet
Träff varje torsdag från den 4 maj till den 28 september. Tid från ca 1700. Konakt: Tord Pantzar, tel: 070-559684

MCHK Stockholm, tisdagar Eggeby gård, Spånga
Träff varje tisdag från den 2 maj till den 26 september. Tid från ca 1700. Konakt: Tord Pantzar, tel: 070-559684

MCHK Nerike, klubbstugan Brunnsparken
Träff varje onsdag kl 18 i klubbstugan i Brunnsparken. Program se hemsida www.masen.st/MCHK. Kontakt: Björn 070-6147384, Arne 076-8365773.