Mchklogo%20CMYK

Rapport från styrelsen 18 jan 2018

Mycket tid detta möte gick åt till förberedelser för årsmötet 18 mars samt uppföljning av vårt interna tidningsseminarium.
 
Innehållet i tidningen är i stort sett bra men vi ska försöka få lite mer teknikinnehåll samt skriva lite mer kring våra sociala aktiviteter. Kanske vara lite mer framåtriktade och puffa mer för kommande evenemang för att få ännu fler deltagare.
 
Organisationen kring tidningen är inte helt optimal då några personer drar ett stort lass. Vi diskuterade vilken typ av resursförstärkning som är önskvärd. Denna diskussion kommer att fortsätta och ska avspeglas i årets budget.
 
Stadgarna behöver redigeras främst för att hantera den uppdaterade PUL som nu heter GDPR. Vi, liksom alla sektioner och avdelningar, behöver kunna hantera vissa personuppgifter för att kunna sköta sin verksamhet. Vi måste ha ett uttryckligt tillstånd från våra medlemmar för detta. Styrelsen kommer att återkomma med förslag på skrivningar i stadgarna och på inbetalningskorten till alla lokala styrelser. För ändring i MCHK stadgar ör det försent då ändring i våra stadgar ska meddelas med två månaders framförhållning!
 
Vi beslutade att MCHK årsrally ska vara Båvernrundan. Planering för samarbete har redan påbörjats. Vi beslutade också att konvertera ytterligare 5 16 mm filmer till digitalt format så att avdelningar och sektioner kan använda dem vid sina medlemsmöten.  Och MCHK kommer att vara representerat av Lennart Fransson vid MCHK ordförandekonferens.
 
Kansliet får ständigt frågor om priser på begagnade mc. Både från presumtiva köpare och från dödsbon som måste sälja. Vi provar med ett samarbete med Mats Olsson framförallt kring dödsbovärderingar. Vi vill gärna ha motsvarande samarbete med fler och ställer frågan via olika kanaler.
 
Lars Johansson