Mchklogo%20CMYK

MCHK och Corona

I dessa Corona-tider ser vi kontinuerligt över våra aktiviteter och överväger om de kan genomföras eller inte. Gör gärna en extra koll med ansvarig arrangör om just den aktivitet du önskar delta i, då förändringar kan ske med mycket kort varsel.  Se evenemangskalendern längre ner på sidan.

Vi följer kontinuerligt myndigheternas råd och anvisningar. Det innebär att den som känner sig sjuk och febrig, har luftvägsbesvär, haft kontakt med någon som varit i ett riskområde eller med någon som kan tänkas vara smittad inte bör delta i aktivitet. Många av oss tillhör ju dessutom den åldersgrupp som visat sig vara känslig. Vi får sköta vår handhygien ordentligt samt avstå från handhälsningar och kramar. 

Nytt datum för årsmötet - 22 augusti 2020
Till medlemmar i MCHK - Nytt datum för årsmötet - 13 juni 2020

 
Detta år är ett speciellt år med Covid-19 och Corona. De flesta av oss är dessutom i riskgruppen att drabbas. Vi skulle inte kunna förlåta oss själva i styrelsen om någon i MCHK blir smittad på grund av våra aktiviteter. Därför beslöt vi att ställa in årsmötet i mars och flytta till bättre tidpunkt.
Alla dokument har varit klara sedan i början av mars och finns på www.mchk.org. För de som vill kan dokumenten beställas på papper från kansliet.
Vi har diskuterat möjligheten att ha telefonmöte, webb-sändning, facebook-event eller liknande men bedömt att vi har för dåliga tekniska möjligheter att genomföra detta. Men vi fortsätter att utreda detta och återkommer om det blir ändring.
Styrelsen
2020-06-15

Evenemangskalender

Välkommen att bli medlem

MCHK-Tidningen Nr 4 2019 MCHK-Tidningen Nr 4 2019

Som medlem får du ett flertal förmåner, bland annat vår fina och innehållsrika medlemstidning. 

Vill du oxå ha den?
Gå med i MCHK Riks

Börje Orrvik Askersund som 1964 delade segern i den "riktiga" Västmanland Runt 1964 med Åke Jonsson.
Om du är medlem:
Har vi din E-post adress?
Har vi rätt adress

Om inte! Lämna/ändra den här