Mchklogo%20CMYK

Annons till MCHK tidning och hemsidan ( för medlemmar )
Med annonsformuläret skapas underlag till en annons till hemsidan. Det sänds med Skicka Annons till webbansvarig. Pga manuell hantering kan det ta någon dag innan annonsen finns på hemsidan. Den tas bort efter ca 3 mån om Du inte meddelar oss tidigare.
OBS! MCHK kan avböja att införa annonsen om den anses olämpligt utformad eller om det annonserade inte kan anses höra hemma inom hobbyn. Webbansvarig förbehåller sig rätten att redigera annonstexten.
Kontrollera annonsen med avseende på adresser och telefonnummer. Meddela fel till Webbansvarig.
Bild.
I annonsen på hemsidan kan en bild läggas in. Typen av fil ska vara jpg, jpeg, gif eller png. Webbansvarig förbehåller sig rätten att avböja bilder av dålig kvalité eller annan orsak.


  • En (1) bild kan läggas in i annonsen. Gäller endast hemsidan. Typen av fil ska vara jpg, jpeg, gif eller png.
    (max 50 MB)