Mchklogo%20CMYK

Företagsannonser

Om du som företagare önskar annonsera i vår tidning - MCHK-tidningen ber vi dig kontakta Pierre Dunbar,
tel 070-765 51 12   E-post 

Ytterligare information om priser och storlekar finner du här

DU NÅR SVERIGES MOTORCYKELENTUSIASTER
MCHK-Tidningen gavs ut första gången som medlemsinformation 1965 och är nu den ledande tidningen för ägare av äldre motorcyklar, mopeder och skotrar. Med ”äldre” brukar avses minst trettio år gamla fordon. Det är alltså inte bara de klassiska hojarna som tidningen intresserar sig för, utan också – i ökande utsträckning – de som blev revolutionerade under 1960- och 70-talet.
Tidningen vänder sig till runt 3 000 medlemmar och läses av minst det dubbla antalet. Gemensamt har de viljan att investera i såväl underhåll som i renovering av det tvåhjuliga rullande kulturarvet.
Våra medlemmar representerar på bred front: ägare, mekanker, reparatörer, klubbar och företagare med inriktning på ”hojmarknaden”.
Våra läsare är välutbildade människor med ett starkt intresse för sin hobby. De spenderar mycket på sina ögonstenar och köper mest reservdelar och tillbehör av motorcykelägarna. Deras flitiga utnyttjande av sina motorcyklar, som dessutom har många år på nacken, skapar ett stadigt behov av underhåll. Faktum är att Sverige har ett av världens största bestånd av historiska motorcykelfordon. Och alla ska skötas och vårdas.
Med annonser i MCHK-Tidningen når du din målgrupp direkt till en låg kontaktkostnad.

MÅLGRUPP & FAKTA
MCHK-Tidningens läsare är kunnig och välutbildad, har god inkomst och investerar i sin hobby.
Våra läsare underhåller och renoverar sina fordon löpande varje år; den noggranna omsorgen ligger i ägandets natur.
Våra läsare använder sina motorcyklar under hela säsongen.
MCHK-Tidningens läsare är kunniga. Det är till dem som andra vänder sig till för råd om kommande investeringar i allt från försäkring och underhåll i alla former.
MCHK-Tidningen är en av Sveriges ökande klassiska motorcykeltidningar, med fyra allt fylligare utgåvor per år.
Våra läsare är trogna och har varit med i mer än tio år. Många har samtliga utgåvor sedan starten för över 50 år sedan. Man spar tidningen för att gå tillbaka till artiklar och annonser när behovet föreligger.
MCHK har också ett arkiv med allt från broschyrer till reparationsmanualer.
Tidningens utgivning är digitaliserad och har ett sökbart innehåll för medlemmarna. Där har MCHK-Tidningen en särställning inom media till målgruppen.

MCHK-Tidningen utges av Motorcykelhistoriska klubben, MCHK, och är i första hand en medlemstidning. Därför anpassas annonspriserna och kontaktkostnaden till en rimlig nivå, då föreningen inte är vinstdrivande, endast kostnadstäckande