Mchklogo%20CMYK

Köpes övrigt

Här presenteras annonser där annonsören önskar köpa bil, bildelar, personlig utrustning, litteratur etc.
Sökning kan göras med Ctrl+f varvid ett sökfönster öppnas.

Om allt eller delar av det som annonseras blir köpt innan annonsen tas bort efter 3 mån, medddela Webbansvarig så tas annonsen eller delar av annonsen bort.
Kontrollera annonsen med avseende på adresser och telefonnummer. Meddela fel till Webbansvarig.

MCHK ikläder sig ej något ansvar för medlemmarnas affärstransaktioner. Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera eller avböja inkommet material.

Köpes/efterlyses
Programblad från Pickos mc-utställning i Marmorhallarna 1968.
J-O Andersson E-post
Publicerad 2019-07-19

Information om Husqvarna Örnen. Jag köpte en sådan förra året och behöver veta hur den utrustades ursprungligen. Modellen är en 1979 års 390.
Hans Erik Salomonsson Sundbyberg, Stockholm
Telefon: 070-317 92 51 E-post
Publicerad 2019-07-09

Broschyrer, instruktionsböcker, reservdelskataloger med mera till Mustang motorcyklar.
Mats Söderström Gävle
Telefon: 070-370 00 03 E-post
Publicerad 2019-06-05