Mchklogo%20CMYK

Anmälan av evenemang till MCHK:s kalender

Med formuläret skapas underlag till en notis på hemsidan. På grund av manuell hantering kan det ta någon dag innan evenemanget finns på hemsidan. Uppgifter markerade med * är obligatoriska.


 • Ange klockslag
 • Ges ej för endags-evenemang. För återkommande evenemang kan förtydliganden ges i evenemangstexten.
 • Namge platsen för evenemanget.
 • Skriv in adress för evenemanget för att visa en Google-karta på aktivitetssidan.


 • Länka till hemsida där mer information finns om evenemanget.
 • Har du anmälningsformulär via en egen hemsida. Lägg länken här.
 • Ett pdf-dokument som ger ytterligare information om evenemanget kan bifogas. Välj ett namn som relaterar till evenemanget.
  (max 50 MB)
 • Bifoga en bild eller Er logga. Evenemanget blir så mycket bättre presenterat.
  (max 50 MB)