Mchklogo%20CMYK

Ansökan om försäkring
Ansökan om försäkring görs här.

Försäkringsfrågor
Kurt Gustafsson träffas på telefon 0704-02 02 22 eller e-post. Adresser och tel.nr till besiktningsmän finns i MCHK-matrikeln eller hos MHRF. Sök på MHRF:s hemsida. Om det inte finns någon representant för MCHK kan någon annan utföra besiktning.

MHRF-försäkringen
MHRF-försäkringens tariffer och villkor löper på årsbasis från maj till och med april året efter. Vid det senaste mötet mellan Folksam och Motorhistoriska Riksförbundet fastställdes villkor och premier gällande från 1 maj 2013 och tills vidare. Några ändringar kommer vi att se beträffande intervallerna mellan de olika tarifferna. Den äldsta gruppen fordon (till och med 1950) finns kvar, men gruppen 1951 till 1965 har ändrats till 1951-1970, sedan 1971-1993.

Blivande klassiker gäller nu 1994 till och med 2003 för bilar och motorcyklar och förutsätter att fordonet ifråga är ”av klar samlarfordonskaraktär” och att försäkringstagaren sedan minst ett år har haft, och fortfarande har, ett fordon med MHRF helförsäkring. Mopedförsäkring kan som förut tecknas för mopeder upp till och med tillverkningsår 1980.

Det blir även en del premiehöjningar. De fordon som tidigare hamnat i intervallet 1966-1970 har, tack vare intervalländringen, fått sänkt årspremie, men i övrigt har det blivit något dyrare. I första hand har kompensation skett för inflationen, men särskilt fordon efter 1980 har en oförmånlig kostnadsutveckling. Delvis hänger det ihop med att modernare fordon är dyrare att reparera och att ägarna i allt mindre omfattning själva fixar skadan utan lämnar till verkstad, men större inverkan har nog att de här moderna bilarna och motorcyklarna körs betydligt mer och delvis under andra förhållanden än äldre fordon.

Observera! För att teckna en MHRF-försäkring måste man vara medlem i MCHK Riks. Endast ett medlemsskap i en lokalavdelning eller sektion är ej tillfyllest.

Motorcykelhistoriska Klubben