Mchklogo%20CMYK

Hedersmedlemmar

Den som under lång tid verkat inom klubben och gjort klubben stora tjänster eller på annat sätt mycket aktivt verkat för klubbens ändamål kan nomineras till hedersmedlem. 

Förslag ska lämnas till styrelsen senast två månader före ett medlemsmöte och kan lämnas av styrelsen, en lokalavdelning/sektion eller en enskild medlem.

Hedersmedlemskap beslutas av medlemsmötet.

Kjell Mazetti, Norrköping
Mats Munklinde, Hjärnarp
Lars Nilsson, Hässelby
Hampus von Post, Ekerö
Lennart West, Tullinge
Lennart Andersson, Vallentuna
Hans Axelsson, Spånga
John Better, Solna
Hans Blomqvist, Huddinge
Christer Ellburg, Järna
Nils Hedlund, Tyresö
Kjell Helgesson, Västervik
Carl-Axel Johansson, Skänninge
Elisabeth Karlsson, Norrtälje
Leo Koffman, Stockholm
Olle Nygren, Felixstowe
Olle Ridelius, Smedjebacken
Uno Walter, Spånga
Christer Watz, Motala
Björn Weissmann, Falun