Mchklogo%20CMYK

MCHK Verksamhet

MCHK Riksorganisation har cirka 3 500 medlemmar. I lokalavdelningar och specialsektioner har vi ytterligare
cirka 1 500 medlemmar. Sammanlagt är vi cirka 5 000 medlemmar i MCHKs organisation
.

Organisationsschema Organisationsschema

Om klubben
Motorcykelhistoriska Klubben (MCHK) är en ideell, opolitisk och kulturell sammanslutning av motorcykelentusiaster som tillvaratar, renoverar och bevarar äldre motorcyklar, mopeder och skotrar.
MCHK grundades 1965 av Harald ”Nicke” Porry, John-Olof Norman och Bo Jensen. Klubben har lokalavdelningar och sektioner som anordnar träffar på sin ort eller för sitt specialområde.

Klubbens syfte
Klubbens syfte är bland annat att verka för restaurering och bevarande av historiskt och tekniskt intressanta veteranmotorcyklar, samt bevara litteratur om gamla motorcyklar, informera om aktuella in- och utländska företeelser inom hobbyn, ge annonsservice. För att underlätta kontakter mellan medlemmarna har vi idag ett sökbart medlemsregister.

Motorcykelhistoriska Klubben är ansluten till Motorhistoriska Riksförbundet (MHRF) i Sverige och The Vintage Motor Cycle Club (VMCC) i England och samverkar med andra motorcykelorganisationer som SVEMO och SMC.

MCHK har idag cirka 3 500 medlemmar och har cirka 20 lokalavdelningar och sektioner för banracing, motocross, militär med flera. Lokalavdelningarna finns på ett antal orter runt om i landet. De anordnar rallyn, till exempel Valborundan, Mälardalsrallyt och Skåne Rundt, marknader och träffar där du kan byta erfarenheter och umgås med likasinnade. Du kan på detta sätt lära känna medlemmar nära din hemort. Specialsektionerna anordnar banträffar och tävlingar för klassiska tävlingsmaskiner samt träffar för dem som är intresserade av militär-mc.

Motorcykelhistoriska Klubben är ansluten till Motorhistoriska Riksförbundet (MHRF) som är ett samlande organ för landets ideella föreningar inom det motorhistoriska området. De sköter alla förhandlingar med våra myndigheter och administrerar MHRF-försäkringen som möjliggör att vi kan försäkra våra motorcyklar till rimliga premier. För att få en försäkring ska fordonet besiktigas av särskilda  besiktningsmän som finns över en stor del av landet.

MCHK har även kontaktmän (märkeskonsulter) för en rad märken. Om du har problem eller frågor rörande ett speciellt märke, kan du ofta få tips och hjälp av dessa konsulter. För att hjälpa dig med renoveringen har MCHK också ett stort arkiv med instruktionsböcker och reservdelskataloger med mera, var ur kopior kan beställas.

En gång i kvartalet utkommer tidskriften MCHK-Tidningen, som ger tips och råd och innehåller artiklar och bildsvep från rallyn. I denna tidskrift kan du även se många härliga motorcyklar i bild och läsa historiska artiklar om olika motorcykelmärken. Du finner där annonser på delar och motorcyklar, bilar, litteratur, inbjudningar till rallyn och marknader och övriga evenemang inom MC-klubben.

Välkommen till MCHK som medlem. Du behöver inte äga någon äldre motorcykel för att få vara med. Det räcker med att du har intresset.