Mchklogo%20CMYK

Styrelsen informerar

Här lägger vi ut information från styrelsen löpande.

Noteringar från senaste styrelsemöte juni 2022
 
En ny folder som kortfattat beskriver vårt arbete tas fram för att delas ut på olika evenemang under sommaren.

Apropå evenemang – på hemsidan uppdaterar vi kontinuerligt alla evenemang som våra lokalavdelningar och specialsektioner håller … och som vi får information om. Passa på att besöka oss. På många av dessa aktiviteter deltar även någon eller delar av styrelsen. Kom gärna fram och hälsa.

Framförallt vill vi förorda vårt Årsrally – Skaraborgsrallyt – den 12-13 augusti som fortfarande har några platser kvar.

Återställandet av kansliet efter den stora avloppsläckan i februari är äntligen på väg att bli klar. Vi hoppas få det mesta på plats nu under sommaren. Därmed kan vi återigen öppna kansliet och arkivet som varit magasinerat under hela denna tid.  

Vi vill också tacka för deltagande på årsmötet som genomfördes den 26 mars. Alla handlingar och signerat protokoll ligger på hemsidan.

Vi ses på någon av alla våra aktiviteter som sker i sommar.

Styrelsen MCHK

Anteckningar från MCHK styrelse 7/3

Alla dokument är klara inför årsmötet och ligger redan på hemsidan.
 
Glöm inte att anmäla er till årsmötet. Det genomförs som ett videomöte med anmälan till kansli@mchk.org. För er som vill och kan kommer delar av styrelsen att finnas i en lokal i Solna. Meddela om du vill komma dit.
 
Styrelsens förslag innehåller inga revolutionerande förslag. Vi fortsätter i stort som förut men med en nysatsning på ”new Classic ” dvs -80 och -90-tals mc. Vi har en stor fördel där både kunskapsmässigt i styrelsen och när det gäller vår försäkring. Vi kommer också att titta mer på möjligheterna att ”provköra" på bana. Detta för att kunna vädra klenoderna på asfalt under organiserade former. Mer info kommer.
 
En ny broschyr kommer att tas fram som stöder denna satsning på new classic tillsammans med ny annons som kommer i bl.a MCM Classic framöver.
 
Årets avisering är utsänd. Hoppas ni betalt! Som vanligt blir det en del avhopp kring årsskiftet men vi känner att vi balanserar detta med ett litet men ändå tillskott av nya medlemmar.
 
Äntligen drar de externa aktiviteterna igång. För oss handlar det ”bara” om att prioritera vad vi hinner och orkar delta på. Säg hej till oss och dela gärna vår börda att synas. Det är kul!
 
Styrelsen MCHK
 

MCHK styrelse 14 februari.
 
Snart årsmöte och nästan alla dokument är klara för revisorer, medlemmar och naturligtvis påskrifter. Glöm inte anmäla er till videomötet 26 mars. Anmälan till kansli@mchk.org.
 
Vi jobbar med att förnya vårt presentationsmaterial av klubben. Främt handlar det om att flytta fram fokus till lite nyare mc utan att glömma bort vårt arv och våra medlemmar. Den nya kretsen ”New Classic” är en plattform att nytta. Och vi kanske ska hänga på trenden med plastraketer från -80 och -90-talet?
 
Vi kommer erbjuda ett digitalt lagringsutrymme till avdelningar och sektioner. Allt samlat på ett säkert ställe tror vi är bra.
 
Dessutom fortsätter planeringen för vårt deltagande i olika aktiviteter där Gröndal 21 maj är först i raden. Bered er på att det blir en intensiv vår och höst med mycket att ta igen. Vi hoppas ni får mycket åktid och lite garagetid i år!
 
Styrelsen MCHK
 

Rixdagen 2021 - noteringar 
Sjögestad Motell 12-13 november 2021
 
På Rixdagen samlades 25 st representanter från MCHK – avdelningar, sektioner, kretsar och Riks.
 
Under dagarna fördes intressanta och givande diskussioner baserat på de underlag som presenterats i förväg samt åsikter och synpunkter deltagarna förde med sig. Några beslut togs.
 
Beslut
1.      Skapa FB sida där vi lägger upp aktiviteter för hela organisationen, t.ex. MCHK i Sverige
a.      Öppet att titta på, men inte skriva på – primärt enkelriktad information
                                                    i.     Börja enkelt med t.ex. ett nyhetsbrev
b.      Är organisationen redo att ta en ev kostnad för att hantera en sådan sida? Uppgift för satelliter att ta med sig hem. Kostnader kan vara
                                                    i.     Uppbyggnad – Struktur - Administratör
2.      Bidrag från Riks till satelliter upphör
3.      Kartan ska skrivas om efter verkligheten, dvs stadgarna ska skrivas om
 
Diskussionspunkter:
 
MCHK Riks och samarbete med avdelningar / sektioner / kretsar
 
MCHK Riks har under de senaste åren strävat efter att öka samarbete och synergieffekter mellan Riks och dess ”satelliter”. Dessa startades upp efter önskemål från ”satelliterna” men det hela mynnade ut i att intresse inte fanns. Naturligtvis med några färre undantag.
 
Styrelsen i MCHK Riks och årsmötet har därefter tagit beslut att fokusera på sina egna medlemmar i stället för att ge support till avdelningar/sektioner i deras verksamhet. Det innebär att MCHK Riks fokus framöver kommer att ligga på MCHK-tidningen, Års-racet, Års-rallyt, Försäkringen, Arkivet, samarbetet med MHRF samt service till Riks medlemmar. Då MCHK Riks i princip består av 5-6 personer är det i linje med den kapacitet som finns.
 
Däremot behövs en utförligare kommunikation (två-vägs) mellan Riks och dess satelliter.
 
MCHK Riks stadgar
 
En genomgång av dagens stadgar för MCHK visar på att en separering av olika paragrafer kan vara på sin plats mellan då de i dagsläget blandar samman det som berör MCHK som grupp i stort och MCHK Riks. Dels finns där några ändamålspunkter för verksamheten som helhet som bör bevaras, dels finns paragrafer som enbart berör MCHK Riks och de bör särskiljas.
 
Mötet gav MCHK Riks styrelse att göra ett förslag på en uppdatering och separering av stadgarna
Nya Kretsar inom MCHK
 
MCHK Krets – Krets är en enklare organisation inom MCHK som inte kräver stadgar, styrelse m.m. Kretsen har egentligen en sändlista inom medlemsregistret och har en kontaktperson till styrelsen
 
MCHK New Classic – en ny krets inom MCHK som har sitt säte i Skara men har medlemmar över hela Sverige. Fokuset ligger på 80-90-talshojar. Hittills har det genomförts ett fåtal fika-träffar men man hoppas på fler evenemang under nästa år när pandemin är över. Tanken är att intresserade över hela landet gör egna lokala utfärder.
 
MCHK Sport (olika racingträffar utan tävlingar) – önskemål att skapa en Krets - Viktigt att våra gamla MC kan få komma ut och bli körda i sitt rätta element utan tävlingsmoment. Tanken är att hyra in sig på en motorbana/motsvarande för att köra bana men inte genomföra tävlingar.  Försäkring ordnas genom gruppförsäkring hos Folksam.
 
Fler frågor och diskussioner:
 
Värva medlemmar
En stor del av tiden diskuterades om hur vi kan värva fler medlemmar och hur andra organisationer gör. Många bra förslag och synpunkter varav några presenteras här:
-        Facebook – vår blivande målgrupp finns på Facebook
o   Skapa FB sida där vi lägger upp aktiviteter för hela organisationen, t.ex. MCHK i Sverige
o   Deltagare till arbetsgruppen önskas
-        Register från Trafikverket – ta fram kostnad på att få en lista på alla MC-ägare som har en hoj från 90-talet (20-30 år gamla)
o   Ev planera ett utskick till dessa
-        Annonsera i lokaltidningar under evenemang – brukar vara gratis att skicka in
-        Arbetet med att värva medlemmar ligger främst på avdelningar/sektioner
 
Kommunikation mellan Riks och avdelningar/sektioners medlemmar
-        Gemensamt nyhetsblad någon gång i månaden
-        Nyttja zoom-möten
-        Tillsätta en arbetsgrupp som tittar vidare på detta
o   Deltagare till arbetsgruppen önskas
-        Bör avdelningar/sektioner som nyttjar namnet MCHK betala serviceavgift till MCHK Centralt?
 
MCHK-tidningen
-        Information om aktiviteter och reklam för kommande aktiviteter önskas
-        Önskar text med reportage från medlemsträffar, tekniska tips, evenemang, m.m.
-        Tidningen är en plattform för klubben
 
Avslutningsvis
 
Många bra och långa diskussioner uppkom om Klubben under mötestiden. Fritiden fylldes med trevlig samvaro och diskussioner av allehanda slag om skruvar, gängor, modeller, utflykter, minnen och andra glada MC(HK)-stunder.
Vi är nog alla överens om att träffas på detta sätt verkligen bidrar till samhörigheten inom klubben.
 
Vi möts väl igen på Årsmötet den 26 mars, 2022
 
Styrelsen

Meddelande från styrelsemöte 11 oktober, 2021

Kallelsen till Rixdagen är utsänd till alla styrelser. Alla har också meddelat att de deltar med minst en delegat. Temat blir ”vägen framåt” för MCHK. Vi kommer också att se över våra stadgar med avseende på förhållande mellan avdelningar och Riks.
 
Försäkringsgruppen dvs Lasse Nilsson, fortsätter med möten med MHRF och Folksam. Det går inte fort men framåt. Det är stora maskinerier som ska förändras. Försäkringar är svåra.
 
Styrelsen arbetar vidare med utformning av våra annonser. Det blir bra!
 
Och vi kommer, genom en annonsakvisitör, att sända ut en information om pris och villkor för att annonsera i tidningen. Dokumentet ligger på vår hemsida. Sprid det gärna till de företag ni tycker borde annonsera i vår tidning. De får valuta för pengarna. Speciellt de som är först!
 
Det ser fortfarande bra ut både med ekonomi och medlemmar.
 
För de som ännu inte noterat så är MC Mässan i Stockholm 2022 inställd. Vi satsar på 2023!
 
Och vi noterar att Lennart Ohlander får guldmedalj från kungen för sina insatser. Lennart är en av dem som var med från början i MCHK men framförallt i MCHK Racing.
 
Styrelsen MCHK

Minnesanteckningar från styrelsemöte 13 september, 2021

Nu pågår planeringen av Rixdagen i november. Detta är den årliga träffen för styrelser i de olika avdelningarna och specialsektionenra. Innehåller kommer att fokuseras kring dokumentet ”Vägen framåt” som ligger till grund för vår verksamhetsplan fframåt. Är vi på rätt väg helt enkelt?
 
Försäkringsgruppen jobbar vidare med att få till en bra MHRF-försäkringar för tvåhjulingar (och tre-hjulingar). Nytt möte är inplanerat och denna gång tar vi hjälp av MCV för att få till ett bra paket.
 
Vi jobbar vidare med vår egen profil för våra annonser, plakat, broschyrer och liknande. Intressant att fundera på hur vi vill presentera oss och till vilka vi ska vända oss. Detta gäller ju att hitta nya medlemmar och samtidigt inte glömma er som redan är medlemmar.
 
Vi tittar också på hur vi ska kunna få in annonser i MCHK-tidningen utan att ”förstöra” den. En utmaning!
 
Det har inte varit så många evenemang detta år. Vi fanns på plats på Tidö Slott under Mälaren runt och på Årsracet på Svierstad. Annars pinsamt lugnt.
 
MCV fyller 50 år i år och Ernst Blomstrand och Lennart Olsson delade ut en present. Vi har också haft ett videomöte med delar av MCV för att byta erfarenheter kring administration. Samt om försäkringar.
 
En arbetsgrupp ska tillsättas för att hitta vägar till nya medlemmar och dessutom följa upp hur de nya medlemmar vi får har hittat oss.
 
Styrelsen MCHK

Minnesanteckningar från styrelsemöte 2 augusti, 2021
Fortfarande är det Corona-speed på aktiviteterna och vi är försiktiga. Men optimistiska.
 
Debatten om det nya bränslet E10 pågår. Det verkar som det är ok att köra med den nya blandningen men lagring kan bli problematisk då det verkar bli kristaller kvar när det dunstar. Mer fakta kommer i nästa tidning nr. 3.
 
Vi jobbar vidare med försäkringsfrågan nu tillsammans med bl.a MHRF, MCV och Viktoriaklubben.
 
Större delen av mötet ägnades åt det dokument som från början hette ”Vägen framåt” och som sedan blev styrelsens verksamhetsplan för 2021. Det mesta fungerar enligt plan men vi måste få lite mer fokus på medlemshantering och medlemsvärvning.
 
Och planering av kommande evenemang är för enkelt eftersom det mesta är inställt eller publikfritt. Sorgligt men nödvändigt. Det enda vi planerar aktivt just nu är Rixdagen 12-13 november. Den årliga träffen med styrelser i avdelningar och sektioner.  
 
Styrelsen MCHK

Minnesanteckningar från styrelsemöte 22 februari, 2021
Naturligtvis kom större delen av mötet att röra sig om alla handlingar som skall vara framtagna till årsmötet 27 mars. Främst om dokumentet ”Styrelsens förslag” som kommer att innebära en del förändringar i vad MCHK Riks ska arbeta med. Grovt innebär förslaget ett större fokus på medlemmarna i Riks. Mer information kommer i tidningen framöver och på sociala medier.
 
Vi kommer också att föreslå ett tillägg till stadgarna för att formellt ska kunna genomföra årsmöten och liknande med deltagare på distans.
 
Glöm inte att anmäla er till årsmötet. Det görs på mail kansli@mchk.org eller på kansliets telefontid måndagar kl. 10-14.
 
Planering av aktiviteter under året pågår trots att vi inte vet vad som går att genomföra. Bättre att vara förberedda än handfallna.
 
Styrelsen MCHK

Anteckningar från styrelsemöte 17 augusti
Vi fortsätter med våra möten via telefon. Det går bra men det ersätter inte riktiga möten tyvärr.
 
Detta möte handlade mest om de praktiska förberedelserna för årsmötet på lördag. Vi hoppas att många personer kommer på vårt distanserade möte i Sjögestad med gott om plats mellan deltagarna.
 
Det är också dags att förbereda för Rixdagen i november. Temat blir ”Vår väg framåt”. Vi kommer att ägna den närmaste tiden fram till Rixdagen för att mejsla fram alternativ samt lyssna med avdelningar och sektioner  om deras åsikt. Vi behöver noga tänka över vår inriktning och framtid i MCHK Riks, förhållandet till avdelningar och sektioner samt till omvärlden.
 
Antalet medlemmar har minskat något lite men året är inte slut. Ekonomin är bra eftersom vi inte genomför några aktiviteter och därmed har vi bara fasta kostnader och kostnader för tidningen.
 
Styrelsen MCHK

Anteckningar från styrelsemöte 27 april
Vi höll mötet som ett telefonmöte för att ”slippa träffas”. Vi har ju viss vana med Lennart Olsson ständigt närvarande via Skype på våra styrelsemöten.
 
Det viktigaste denna gång är att vi beslöt att genomföra årsmötet 13 juni i Sjögestad. Vi bedömer att smittoläget lugnat ner sig. Vi räknar dessutom med mc-väder så att vi slipper sitta i en trång bil och utsätta varandra för risk. Mötet håller vi utomhus eller, i värsta fall, inomhus med glest mellan borden.
 
För övrigt noterar vi att ekonomi i stor följer budget men med något lägre intäkter. Detta behöver kompenseras med några fler medlemmar.
 
Även nästa styrelsemöte i maj blir via telefon.
 
Styrelsen MCHK

Rapport från styrelsemöte 25 mars, 2020
Mötet hölls som ett telefonmöte för att inte utsätta varandra för risker.
 
Diskussionerna handlade naturligtvis mest om konsekvenserna av det inställda årsmötet. Vi kom fram till följande:

  • Sittande styrelse agerar som interimsstyrelse till dess att årsmöte kan hållas. Styrelsen är samma som nu, fram till dess att årsmötet beviljar ansvarsfrihet, väljer ny styrelse alternativt om någon styrelsemedlem på egen begäran begär utträde.
  • Uppdraget är att förvalta föreningen och fatta för verksamheten nödvändiga beslut.
  • Eventuella förslag till inval i styrelsen adjungeras tills vidare. Då ingen ny person finns föreslagen enligt vår kännedom fortsätter styrelsen i sin nuvarande form.
  • Vi arbetar efter den av styrelsen föreslagna budgeten och verksamhetsplanen för 2020.
  • Kallelse till årsmöte ska ske enligt stadgarna, det vill säga minst två veckor innan genomförandet. Vi följer rekommendationerna från Folkhälsoinstitutet vad gäller tidpunkt.
  • Kallelse sänds som brev eller via MCHK-Tidningen.
  • Befintliga dokument är tillgängliga på hemsidan och gäller förutom kallelse och agenda som publiceras med nya datum.
  • Vi informerar medlemmar fortlöpande via tidning, hemsida och Facebook.

 
MCHK-Tidningen nr 2 kommer i maj men kan inte vara dagsfärsk om utvecklingen. 
 
Vi kommer löpande att informera angående verksamheten och alla evenemang på hemsidan, via nyhetsbrev (kom ihåg att meddela oss aktuell epostadress) och facebook. Kom ihåg att kolla på dessa ställen och håll kontakten med varandra och med kansliet, telefon 08 -26 07 84, måndagar 10-14.  
 
OBS! Bandagen i Gröndal blir tyvärr inställd på grund av rådande omständigheter.
 
Styrelsen

Rapport från styrelsemöte 9 mars, 2020
Snart är alla förberedelser för årsmötet klara. Revisorerna har granskat och godkänt. I denna vecka ska alla dokument finnas tillgängliga på hemsidan. Vi kompletterar med ett nyhetsbrev som sänds till de drygt 1 400 som har e-post registrerad i vårt medlemsregister.
 
Resultatet för 2019 är nu klart och det blev ett större underskott än budgeterat. Vi gick igenom utfallet från 2019  och stämde av så att vi får en så rättvisande budget som möjligt. Underskottet beror till stor del på extra-satsningar på tidningen under 2019. Bromsarna är nu påslagna när det gäller utgifter 2020 utan kvalitetssänkning på tidningen.
 
Styrelsen har beslutat tilldela MCHKs utmärkelse Guldnålen till P-O Franssén, MCHK Östgöta, och Tord Pantzar, MCHK Stockholm. Bägge för stort arbete och engagemang både lokalt och i Riks. Utdelning sker på årsmötet tillsammans med föreslagen utdelning av hedersmedlemskap till Lennart Andersson och Lennart West, båda för mångåriga värdefulla insatser i tidningsredaktion och styrelse i Riks. Förutsatt att årsmötet godkänner förslaget.
 
Uppföljning pågår av sonderingarna om etablering i Västsverige. Intresse verkar finnas lokalt.
 
Planeringen inför årets externa aktiviteter pågår med Bandagen i Gröndal 23 maj som första aktivitet.
 
Avisering till våra medlemmar är utsänd. Har du glömt att betala? Har du ändrat adress? Vi skickar ut en påminnelse i dagarna till dem som vi saknar.
 
Styrelsen

Rapport från styrelsemöte 10 febuari, 2020
 Nu är det snart dags för årsmöte. Det ska ske den  21 mars på Sjögestad motell. Kallelse och agenda har sänts ut med aviseringen av medlemsavgifterna samt anvisning om hur man anmäler sig . Arbete pågår med övriga dokument, det vill säga verksamhetsrapport, bokslut 2019, styrelsens förslag 2020, budget 2020 och revisorernas redogörelser.
 
Vi har gjort en genomgång i vårt register över hedersmedlemmar, styrelse och övriga avgiftsbefriade personer. I samband med detta kommer styrelsen att föreslå Lennart Andersson och Lennart West som hedersmedlemmar.
 
MCHK Östgöta kommer att omformas till en eller flera kretsar i området. Det finns visst intresse att etablera kretsar också i Västsverige. Sonderingar pågår.
 
Vår redaktionschef Kjell Mazetti har aviserat sin avgång till 2021 och rekrytering av ny redaktionschef är påbörjad. Tips emottages gärna.
 
Mässan i Göteborg kändes mycket lyckad med rekrytering av nya medlemmar. Tack till alla ni som gjorde mässan möjlig. Nu pågår planering för övriga evenemang under året med Bandagen i Gröndal som närmast förestående. Se vår hemsida www.mchk.org för mer information.
 
Styrelsen

Rapport från styrelsemöte 13 januari, 2020
 Mycket av mötet kom att handla om budget för 2020 och resultatet 2019. Det blir en större förlust för 2019 än kalkylerat och det blir även en förlust för 2020. Sötebrödsdagarna är över. Vi måste se över alla kostnader och väga på guldvåg. Tyvärr måste det bli nedskärningar i verksamheten och det kommer att drabba hemsida och till viss del resurser för tidningen.
 
Vi påbörjade också förberedelser för årsmötet i mars med att dela ut ansvar för olika dokument.
 
I samband med detta tog vi upp nödvändig vidaredebitering av de kostnader för medlemsregistret som berör anslutna lokalavdelningar. Budgetinformation skickas ut till alla. Det gäller även hemsidor.
 
Vi fortsätter planeringen inför mässan i Göteborg. Samtidigt diskuterade vi hur vi ska göra för att etablera oss i Västsverige. Vårt förslag är att använda begreppet ”krets” för nyetableringar, det vill säga intresserade blir medlemmar i Riks men markeras som tillhöriga till en krets som kan vara ett geografiskt område eller bara ett nätverk. Kretsen har en kontaktperson som kan använda medlemsregistret för utskick och dyligt. Kostnader för träffar och utflykter betalas för varje tillfälle, det vill säga ingen medlemsavgift. En ”principskiss” för hur en krets ska hanteras finns framtagen.
 
Vi beslutade att samarbeta med Classic Bike genom att byta annonsutrymme med dem. Planering fortsätter.
 
Styrelsen

Rapport från styrelsemöte 16 december, 2019
 Ett långt och intensivt möte med många punkter.
 
Vi diskuterade hur vi ska göra med annonser i MCHK-tidningen och hur en värvarannons för oss skulle se ut i en annan tidning. Något blir det under 2020.
 
MCHK Östgöta har haft svårt att rekrytera funktionärer till styrelsen. De säger att om ingen styrelse kan väljas kommer lokalavdelningen att upphöra. Det vore förstås ytterst beklagligt. Men inget att göra åt. Samma problem finns på flera håll. Vi diskuterade möjligheten att etablera Östgöta som en ”krets”, det vill säga en grupp inom Riks med möjlighet för en kontaktperson att hålla kontakt med de sina inom kretsen. Konkretisering av detta kommer att fortsätta. Vi ser detta också som en möjlighet att etablera MCHK i nya geografiska områden utan att formellt skapa en avdelning. Ärendet fortsätter.
 
Efter Rixdagen fortsätter diskussionerna hur vi ska dela på kostnader för gemensamma funktioner såsom medlemsregister och hemsida. Styrelsen ska utarbeta konkret förslag snarast.
 
Vi håller också på att återigen se över redaktionsarbetet och sammansättningen. Kjell Mazetti har aviserat att han inte vill kvarstå efter 2020 så rekrytering av redaktionschef påbörjas snarast.
 
Vi har försäkrat vårt arkiv av tidningar, broschyrer och manualer till ett mycket stort belopp som arkivalier, en felaktig försäkringsform i vårt fall. Efter diskussioner har vi beslutat att minska detta belopp till ett mer realistiskt så kallat förstariskbelopp. 
 
MCHK Stockholm har nu flyttat in och delar våra kanslilokaler. Ett bra sätt att utnyttja våra resurser då vårt kansli enbart är bemannat på måndagar. Fyra tomma dagar finns att utnyttja.
 
Tyvärr har MCHK Racing beslutat att det inte är värt att publicera fyra sidor per nummer i MCHK-tidningen. Detta betyder att redaktionen har dessa sidor till förfogande för andra texter. Eller finns det någon avdelning eller sektion som vill ta över platsen?
 
Vi hade också en planering av aktiviteter under 2020. Vi har inte resurser att delta i fler aktiviteter än förra året. Det gäller att fokusera på dessa.
 
Ekonomirapporten visar på ett underskott större än budgeterat. Därmed avslutas den expansiva perioden där vi använt kassan för att satsa på avdelningar och sektioner samt öka vår synlighet utanför våra egna medlemmar. Nästa budget blir en budget i balans då kassan nu är på en nivå som diskuterats bland annat under Rixdagen och vid andra möten.
 
Vi beslutade också att MCHK Årsrally ska arrangeras av MCHK Skaraborg. Tyvärr kolliderar deras stora evenemang med Årsracet i Linköping. Diskussioner pågår hur detta ska lösas.
 
Lars J
Sekreterare MCHK

REFERAT FRÅN MCHK RIXDAG 2019
 Lördag 16 november samlades 29 deltagare från MCHK för årets Rixdag, som vanligt numera på motell Sjögestad utanför Linköping, och hälsades välkomna av ordförande Lars Nilsson.
 
Efter en trevlig lunch satte vi oss till möte för diskussioner av olika punkter.
 
MCHK Riks
MCHK Riks redogjorde för årets aktiviteter som bland annat inkluderade MC-mässan på Friends Arena i Stockholm i januari, Banträffen i Gröndal i maj, Strabainsträffan (Årsrallyt) på Gotland i juni, Årsracet Sviestad i augusti samt Mälaren Runt där MCHK visade upp sig på Motorstadion i Gröndal, Eskilstuna.
 
Inför 2020 planeras deltagande i MC-mässan i Göteborg i januari och en Bandag på Gröndal den 23 maj. Årsrallyt var vid Rixdagens genomförande inte beslutat om var det skulle hållas.
 
För övrigt presenterades det arbete MCHKs kansli gör samt hemsidans utveckling både för Riks del och för vissa lokalavdelningar.
 
Ekonomi
Föreningens ekonomi fram till november 2019 gicks igenom. Budgeten är lagd med ett underskott som ett led att minska tillgångarna för föreningen. Per dagens datum är tillgångarna cirka 1,8 mnkr och det beräknas minska med ytterligare cirka 100 tkr till slutet av året och troligen kommer budgeten -308 000 kr att överskridas.
 
De investeringar som gjorts över flera år har fokuserat på temat: Identitet, Gemenskap och Synlighet. Det har varit aktivitetsstöd och profilmaterial av olika slag. Och på tidningen som 2019 kommer att överskrida sin budget. Även hemsidan har dragit över.
 
Detta kan inte fortsätta. Inför 2020 kommer Riks att visa försiktighet med kostnader och lägga en balanserad budget. Tidningen bedöms vara den viktigaste exponenten för MCHK och den måste fortsättningsvis ligga på nivån 600 tkr per år, där det huvudsakligen är de redaktionella kostnaderna som ökat.
 
Dock återstår frågan om hur stor balansräkning klubben behöver. Genom diskussion fram­kom att en lämplig nivå är en årsomsättning på cirka 900 000 kr + avvecklingskostnader på 5-600 tkr.

MCHK-tidningen
Det finns ett enhälligt, starkt stöd för papperstidningen och inför 2020 kommer arbetet fortskrida som tidigare. Dock diskuterades olika möjligheter att utveckla tidningen genom annonsfinansiering, tätare utgivningar och komplettering med digitala utskick.
 
Chefredaktören uttryckte också en önskan om fler skribenter bland medlemmarna som skriver artiklar och inlagor till MCHK-tidningen. Intresserade tar lämpligen kontakt med kansliet eller någon i redaktionen.
 
Kvalitetskontroll är mycket viktigt och redaktionen jobbar hårt med det. Misstag slinker dock alltid igenom, tyvärr.
 
Projekt ”Tidning för alla/Ett medlemskap”
Styrelsen har beslutat att inte gå vidare med sitt förslag till Tidning för alla/Ett medlemskap. Redan behandlingen med referensgruppen som föregick Rixdan hade visat att det inte gick att pussla ihop alla delar på ett bra sätt. Många och långa diskussioner fördes där för- och nackdelar framfördes. Framöver kommer MCHK-tidningen enbart distribueras till de som är medlemmar i MCHK Riks. Alla är dock överens om att tidningen är viktig för klubben och att det arbete som görs med den är mycket positivt och att vi får mycket lovord för den.
 
Därpå följde en välförtjänt kafferast och efter den fortsatte diskussionerna med fokus på medlemsutveckling, värvning och framtida funktionsstöd från Riks sida.
 
Medlemsutveckling och värvning
Alla närvarande avdelningar och sektioner redovisade sin medlemsutveckling och det var en mix mellan minskande antal, stabilt och några som ökade sitt medlemsantal.
 
Värvning av nya medlemmar sker främst genom att öka synligheten på de aktiviteter som genomförs och på så sätt skapa intresse för klubben.
 
Det framhölls också vikten av att ha ett bra omhändertagande av de nya medlemmar som kommer så de känner sig välkomna.
 
Funktionsstöd
Riks bidrar idag med funktionsstöd gällande det gemensamma medlemsregistret. Idag deltar Riks + sex avdelningar i registret och fler visade intresse. Kostnaden för varje deltagande avdelning kommer fortsättningsvis att föras över på var och en. Mer information om kostnader önskades.

Hemsidan diskuterades också igenom. Även där kan det möjligen finnas intresse för flera avdelningar/sektioner att få support från Riks. Idag sköts hemsidorna på många olika sätt och i olika programvaror.
 
Valberedningen
På slutet av dagen presenterade valberedningen sitt arbete inför de kommande åren gällande val till MCHK Riks styrelse. Den som är intresserad att delta tar lämpligast kontakt med valberedningen genom P-O Franssen i MCHK Östgöta.
 
Dagen avslutades med att ordförande gjorde en kortfattad summering av dagens ämnen och tackade alla för goda diskussioner.

Vid tangentbordet
Sanna Bronell

Rapport från styrelsemöte 14 oktober, 2019
 Så här strax innan Rixdagen handlar mycket om förberedelser för Rixdan. Vi har fått synpunkter beträffande ”tidning till alla” och ändrad administration från referensgruppen. Vi konstaterar att det inte är läge för att genomföra detta nu på det sätt vi planerat. Klubbens uppbyggnad och organisation kommer att bestå under de närmaste åren.  Prioriteringen blir marknadsföring och medlemsvärvning. Vi ser verkligen fram emot samtalen på Rixdan med nya infallsvinklar. 
 
För övrigt pågår planeringen inför vårt deltagande i MC-mässan i Göteborg i januari. Detta kommer att bli bra. Vi hoppas kunna etablera oss bättre i Västsverige framöver. 
 
Ekonomin håller nästan budget men just nu ser det ut att bli ett något lägre underskott än budgeterat.
 
Styrelsen

Rapport från styrelsemöte 16 september, 2019
 Styrelsen har haft ett avstämningsmöte med referensgruppen, dvs representanter från olika avdelningar, angående texten och förslaget kring ett gemensamt MCHK också kallat Tidning till alla. Referensgruppen instämde inte i styrelsens förslag vilket gör att styrelsen drar tillbaks förslaget. Den kommande Rixdagen kommer att ägnas åt diskussioner kring rekrytering och vilken roll Riks ska ha framöver.
 
För övrigt rapporterades kring de genomförda aktiviteterna Mälaren Runt och Skåne Rundt samt fortsatt planering för mc-mässan i Göteborg i januari.
 
Ekonomi och intäkter följer budget.
 
En intressant notering är att SMC rapporterar att det finns cirka 35 000 mc i trafik tillverkade före 1980.
Det finns stort rekryteringsunderlag!
 
MCHK Styrelsen

Rapport från styrelsemöte 10 juni, 2019
 Just nu är pågår diskussionerna kring ett mer sammanhållet/samkört MCHK med tidningen till alla och bara en avgift som betalas till den lokala avdelningen. Hur ska vi skapa en struktur som tar tillvara så många intressen som möjlig?  Vi diskuterade olika modeller och avgiftsfördelningar utan att fatta beslut. Nästa steg är att informellt diskutera med de avdelningar som anmält intresse att bidra i diskussionerna.
 
Lars N har skisserat på en reklam- och annonspolicy så att vi är förberedda den dagen vi vill eller måste börja ta in reklampengar. Detta är ett förarbete och läggs till handlingarna tills vidare.
 
Vi har genomfört Bandagen på Gröndal utanför Eskilstuna. Stort tack till alla arrangörer och funktionärer. Dagen blev mycket lyckad och de som deltog uppskattade möjligheten att köra utan för formella krav. ”Kul” var den allmänna inställningen.
 
Nu planerar vi Årsracet i Linköping och Mälaren Runt som nästkommande aktiviteter.
 
De flesta avdelningar är nu med i vårt gemensamma medlemsregister och fler visar intresse för att ta del av hemsidan i MCHK´s regi. Man uppskattar möjligheten till support och garantin för kontinuitet över tiden.
 
Ekonomin följer budget och antalet medlemmar ligger stabilt.
 
MCHK Styrelsen
 

Rapport från styrelsemöte 18 mars, 2019
 En hel del tid gick naturligtvis åt till att gå igenom inför årsmötet 23 mars. Vi kollade så att alla dokument är framme och finns publicerade på hemsidan.
 
Vi ägnade lite extra tid åt att gå igenom ”styrelsens förslag” så att vi alla är överens om detta dokument. I vissa delar är dokumentet ganska omfattande. Vi beslutade att starta en arbetsgrupp tillsammans med avdelningar och sektioner för att förbereda mer konkreta förslag till Riksdagen i höst.
 
Lars Nilsson har formulerat en text kring Transportstyrelsens beslut om regler för träffar av olika slag. Slutsatsen är ungefär att det råder stor osäkerhet om de avser ”våra” träffar med frågesport eller andra typer av rallyn och tävlingar. Texten sänds ut till alla styrelser för information.
 
Delar av styrelsen har besökt avdelningar för uppföljning av enkäten med fokus på medlemsvärvning. Dessa besök kommer att fortsätta.
 
Planering av kommande evenemang pågår med bandagen på Gröndal i maj (anmäl er!), årsrallyt på Gotland (anmäl er men kolla så att det finns plats på färjan!), 6:e juni, årsracet och några evenemang till. Det händer mycket i MCHK framförallt i alla avdelningar och sektioner. Kalendariet på hemsidan är en bra källa till information.
 
Kansliet fungerar mycket bra. Hemsidan har fått sig en ordentlig uppsnyggning tack vare Maries arbete. Kolla och återkom med synpunkter. Vi har sänt ut påminnelser till dem som ännu inte betalt årsavgiften. Kom ihåg att försäkringen är kopplat till ett giltigt medlemskap i MCHK (eller annan MHRF-klubb).
 
Tidningen fungerar bra och vi diskuterade möjligheten att lägga till några sidor. Frågan sänds till vår redaktionschef Kjell Mazetti.
 
Ett av våra flaggskepp när det gäller träffar är Skåne Rundt som i år körs för 50:e gången. Vi beslöt att ge bidrag till tryckning av inbjudan och det omfattande programbladet som delas ut till alla deltagare. Vi ber dem också att återkomma med tankar kring mer specifika värvningsaktiviteter. Denna fråga sänds också ut till alla avdelningar och sektioner efter årsmötet.
 
Nästa styrelsemöte sker i den nyvalda konstellationen av medlemmar efter årsmötet då ett konstituerande möte hålls. Därefter ett ordinarie möte så fort det går att få ihop alla medlemmar.
Lasse Johansson

Rapport från styrelsemöte 14 januari, 2019
Planering för mässan är i slutskedet. MC-mässan är alltid intressant. Vi fick en möjlighet till flera passerkort så vi passade på att inbjuda någon/några personer från varje styrelse till mc-mässan.

Och planeringen för vårens och sommarens aktiviteter är i full gång. På Gröndal utanför Eskilstuna har vi en bandag i maj och Årsrallyt blir Strabainrallyt på Gotland veckan före midsommar. Som vi tidigare beslutat så bidrar MCHK Riks med reskostnad och övernattning på Gotland för fastlänningar eftersom ”fastlandet ligger så isolerat”.
 
Vi kan med glädje meddela att Kjell Mazetti tackat ja till att ta på sig att bli vår nye redaktionschef med omedelbar verkan. Kjell är ju redan välkänd för vår läsekrets genom ett antal artiklar och bilder. Hans kvalifikationer och hans engageman går inte att diskutera. Vi ser verkligen fram emot detta. Det kommer att bli en del nya idéer och vinklar. Det behövs för en levande tidning.
 
Förberedelserna för årsmötet är i full gång. Resultatet för 2018 håller på att sammanställas med ett preliminärt underskott helt enligt budget. För 2019 planeras också ett underskott eftersom vi fortfarande har ”för stor kassa”. Satsningarna för 2019 blir på tidningen och för medlemsvärvning. Detta enligt utvärderingen av medlemsenkäten. Mer kommer senare då vi sammanställt ”Förslag från styrelsen” till årsmötet i mars.
 
Vi fortsätter att bearbeta resultatet av enkäten genom att följa upp med möten hos klubbens lokala styrelser. Och passar på att aktivera våra kontaktpersoner i Riksstyrelsen för respektive avdelning/sektion.

Rapport från styrelsemöte 10 december, 2018
Under styrelsemötet fortsatte vi att följa upp resultatet från enkäten och åtgärder efter svaren. Arbetsgrupperna på Rixdagen gav vissa svar men vi känner att vi behöver följa upp mer. Därför skriver vi till alla lokala styrelser och ber att få deras bild av aktiviteter och åtgärder. Medlemsvärvning var en av de viktigaste uppgifterna enligt enkäten så det följer vi upp lite extra.
 
En aktivitet vi beslutade om för att få ”ett MCHK” är att sända tidningen 2018-4 till alla i hela MCHK dvs även till dem som ”bara” är medlemmar i avdelning eller sektion.
 
Ett annan viktig del av hela MCHK, enligt enkäten, är tidningen. Hittills har nästan allt arbete varit ideellt. Vi beslutade nu att kunna ge viss ersättning till redaktionschefen. Vi har misslyckats med att hitta någon på ideell basis. Tidningen måste ha rätt kompetens. Vi har också beslutat att förstärka våra digitala kanaler dvs hemsida, nyhetsbrev och Facebook, genom att anställa en person för detta.
 
Därefter startade vi upp planeringen för årsmötet i slutet av mars. Vi vill påminna om att sista dagen för att inkomma med motioner till årsmötet är 15 januari.
 
Det blir många aktiviteter nästa år så det blir tufft för styrelsen. Vi har bl.a
·      MC-mässan i januari
·      Bandag på Gröndal utanför Eskilstuna i maj
·      Årsrallyt på Gotland helgen före midsommar. OBS att Riks kan bidra med reskostnad och boende.
 
Sedan tillkommer Årsracet, Mälaren runt och ev något ytterligare. För att hinna med diskuterade hur vi kan få till någon form av ”ambassadörer” som kan företräda MCHK på olika sätt. Har ni några tips?
 
För övrigt gör Lennart Andersson ett beundransvärt arbete med att försöka återställa data från tidigare tidningar. De flesta finns ”bara” på papper. Vi vill gärna ha dem digitalt.
 
Vid tangenterna 
Lasse Johansson