Mchklogo%20CMYK

MCHK tidningen nr. 1 / 2016 beräknas nå dig under slutet av mars. Förutom ledare, annonser, notiser och repotage kan du nedan se exempel på det som du kan njuta av.

MOTORCYKLARNAS
ROLLS ROYCE


George Brough hade före första världskriget framgångsrikt
tävlat med pappa Broughs motorcyklar. Under kriget hade
han fått utbildning i fordonsteknik och praktiserat hos en rad
tillverkare. Efter kriget ville George, tillsammans med pappan,
utveckla Broug till moderna och exklusiva maskiner. Pappan
var dock nöjd med sakernas tillstånd och avböjde.
Men George ville annorlunda...

Silverpilen fyllde 60 år 2015

Om en tysk hör talas om ”Silverpilen”, eller kanske

”Die Silberpfeile” på hemspråket, associerar han till Mercedes Benz
framgångsrika tävlingsbilar på 50-talet.
T E XT : DA N E G L A N T Z