Mchklogo%20CMYK

Motorcykelhistoriska Klubben MCHK
Dukvägen 23, 168 73 Bromma
Telefon: 08-26 07 84 E-post

Öppettider kansli och telefontid: Måndagar 10-14
Plusgiro: 42 96 88-5 Det ska användas för alla inbetalningar till MCHK utom medlemsavgifter.

Medlemsavgifterna aviseras en gång per år via
e-post eller brev till ett bg-nummer.

Sanna Bronell
Kanslist
Telefon: 08-26 07 84
E-post