Mchklogo%20CMYK

MCHK Enkät

Vi håller på att sammanställa resultaten av vår enkät som sändes ut med tidningen 2018-2.
Antalet svar är överväldigande! Över 1.000 personer har tagit sig tid att gå igenom frågorna och tänkt igenom sina svar.
Vi har nu det mest intressanta arbetet framför oss och det är att dra slutsatser, planera aktiviteter och genomföra. Ett första resultat kommer att kunna presenteras i tidningen 2018-3 som kommer i slutet av september samt här nedan. 

På Rixdagen, vårt möte i november för avdelningar och sektioner, kommer vi att ha förslag på handlingsplaner som ska förankras. Sen är det bara arbete kvar......
Återigen stort tack för ert fantastiska gensvar.