Mchklogo%20CMYK

Märkeskonsulenter

Listan över märkeskonsulenter innehåller de personer som man kan kontakta vid märkesspecifika frågor. Det kan röra sig om modellfrågor, tekniska frågor, frågor om färg, utrustning och mycket annat. Våra konsulenter är kunniga inom sina områden och är villiga att stå till tjänst med rådgivning. Skulle de mot förmodan inte själva kunna svaret kan de troligen hänvisa vidare till någon tredje person. Visa normal hänsyn vid kontakter så att ni inte ringer mitt i natten och så.

Listan har förstås vissa luckor som vi gärna vill täppa till. Exempelvis så har vi tunt med kunniga personer för de fyra japanska märkena. Tänk på att inget hindrar att vi har fler än en person på varje märke och även att man kan begränsa till ett visst intervall på årsmodeller eller att man bara svarar på frågor om en viss modell. 
Av Lennart Larsson

Om ni tror att ni har något att bidra med så hör av er till Lennart Larsson, tel 073-947 21 09  eller till MCHKs kansli.

Ladda ner och skriv ut