Mchklogo%20CMYK

Rapport från Rixdagen 2016

Rapport från Rixdagen. 2016
I år höll vi vår Rixdag, lördagen 12 november, i Sjögesta utanför Linköping. 39 personer deltog på mötet, dessa representerade i stort sett alla specialsektioner och de flesta avdelningar.

Christer Ellburg hälsade alla välkomna och Lars Nilsson redogjorde över vad som hänt med MCHK sedan årsmötet i mars samt om ekonomi och medlemsutveckling.

Vi fick därefter en presentation av medlemsregistret med sina funktioner.  Några frågor kom naturligtvis fram och dessa ska besvaras i separat redogörelse, till avdelningarna, i samband med vidareutveckling av registret så att det passar för MCHK:s verksamhet. Styrelsen har som förslag att kostnaden för anpassningen till ett gemensamt register tas ur medlemmarnas samlade överskott.

Efter lunch gjorde Lars Nilsson en överblick över vad som gäller kring MHRF-försäkringen idag. Detta kommer att redovisas mer om i kommande nummer av tidningen genom en artikelserie. En ambition hos styrelsen är att samla synpunkter och krav på försäkringen och påbörja en dialog med MHRF. Gärna tillsammans med andra aktörer som sysslar med klassiska tvåhjulingar.

Därefter genomfördes ett grupparbete kring medlemsregistret och kring utmaningar att bedriva arbetet i avdelningar och sektioner. Resultatet redovisades per grupp och en sammanställning kommer att skickas ut till avdelningarna. Många andra kloka saker togs upp i grupperna och styrelsen samlar och bevakar frågorna.

Under de fria diskussionerna som avslutade dagen framkom många förnuftiga synpunkter som kommer att beaktas i MCHK:s fortsatta utvecklingsarbete.
Därefter vidtog mingel och fortsatt snack över en god middag. Styrelsen tackar alla för aktivt deltagande och givande diskussioner. Nu återstår att omvandla dessa idéer och tankar till praktiska aktiviteter.

Väl mött igen, senast vid årsmötet som sker på samma plats i slutet av mars.
Göran Hjertstedt.