Mchklogo%20CMYK

NOTISER

Gott Nytt År.
Vad väntar vi oss, vad vill vi ska hända och vad kommer att hända?
Våren kommer och fram till motorcykelvädret infunnit sig har vi lite tid för mekande och annat inomhuspyssel.
 
En del av vad vi måste fundera på handlar om vår klubb. Dessutom är det inte enbart vår klubb utan mera generellt inom klubbar och föreningar med förändrade beteenden och nya vanor som vi är mitt inne i att uppleva.
 
Vi med våra gamla motorcyklar har kanske inte tankarna på att vi lever och verkar i en snabbt föränderlig värld, som vi kanske måste anpassa verksamheten bättre till. Inte till allt, men till en hel del.
Det som ligger oss i MCHK nära är alla förändringar som skett och i rasande tempo vare sig vi vill eller ej. Frågan är vad som vi som medlemmar och klubb, som i våra stadgars ändamålsparagraf säger att vi på olika sätt ska värna om motorcykelhistorien, måste göra för att leva upp till andemeningen i den viktigaste paragrafen - syftet med klubben.
Antalet motorcyklar som passar in på historiskt intressanta ökar stadigt och kommer till stor del från stora försäljningstal under förra seklets senare decennier, men medlemsantalet ökar inte, trots att det kanske borde.
I kommande nummer av MCHK-tidningen kommer en översikt över motorcykelbeståndet i Sverige som troligtvis kommer att förvåna.
 
Vi måste samla oss och se vad det är som måste till för att gnistan ska kunna tända och ta hand om det stora antal motorcykelägare som har sina 20+ år gamla mtorcyklar.
 
Några frågor och funderingar.
Är det enkelt och väl synligt att sidoelektroden fått en törn som kortsluter och som lätt kan åtgärdas, eller är det något annat som måste till för att få gnista som säkerställer klubbens och hobbyns framtid?
 
Internet och andra media har ändrat beteenden framförallt för den yngre generationen och löser upp tidigare relationer, samtidigt som det skapas nya. Men var kommer då en traditionell klubb som vi in, eller måste vi helt enkelt anpassa oss mer än vad vi redan gjort?
 
Klubben är ju vi tillsammans och vi måste alla hjälpas åt att fundera ut och forma vår framtid.  Under året har styrelsens medlemmar varit spridda över Sverige från norr till söder och från öst till väst.
Ingen kan göra allt, men alla kan hjälpa till med något.
 
Med önskan om ett Gott Nytt År från oss alla i MCHK styrelsen,
Lennart Olsson, ordförande med mobil 070-656 22 80

Julen närmar sig med stormsteg och om några veckor har året återigen vänt till mera mc-vänliga dagar. Förvisso förutom de, som bl.a. har det som en av årets höjdpunkter att med god fart stående på skidor, grenslande sin vinterutrustade maskin glida genom snötäckta vinterlandskap.  
 
Ditt bidrag?
Vi har blivit fler som bidrar, men behöver fler skribenter till MCHK tidningen.
En klubbtidning som ska spegla klubben behöver material förutom generellt även från lokalavdelningar och sektioner. Bilder och lite text från möten och renoveringar kan vara till nytta och glädje för andra.  
 
Framtiden!
Styrelsen har kallat till möte representanter för lokalavdelningar och sektioner till möte den 13 januari för att gå igenom hur klubben ska se ut i framtiden. Mycket har ändrats i vår värld och vi kanske tvingas göra en del förändringar och kanske kan vi dra nytta av allt nytt som är tillgängligt, främst i form av elektronisk kommunikation som detta brev är en del av. 
Vi vet inte hur de olika servicefunktionerna i klubben utnyttjas, så vi vill gärna ha lite hjälp. Klubben har exempelvis ett omfattande register med namn och kontaktuppgifter till medlemmarna inkluderande register över medlemmarnas motorcyklar. Använder du dig exempelvis av medlemsregistret med motorcykelförteckning eller kan vi förenkla, ta bort detta och därmed förbilliga? Meddela till kansli@mchk.org om du har tankar och idéer om MCHK i framtiden, så vi kan ta dem med till mötet.
 
När du smälter julmaten..
En trevlig julläsning att tänka på kan vara att nästan alla MCHKs tidningar genom åren finns som inskannade i PDF om du loggar in dig på hemsidan.  
 MCHK har ett omfattande, för tillfället nära 600 publikationer, indexerat som bibliotek med böcker, tidskrifter, manualer, försäljningsbroschyrer etc. Förteckningen kommer att göras tillgängligt den 1 januari 2024 via hemsidan med inloggning för dig som medlem.
 
MC-Mässa
Det arrangeras en MC mässa Älvsjö - Stockholm den 27-28 januari 2024 som kan vara väl värt ett besök och några från styrelsen finns på plats.  www.mcmassan.se  
 
Tänk på att även helt nya motorcyklar är en del av motorhistorien. FIVA har en ny klassifikation som heter Youngtimer och omfattar motorfordon som är mellan 20 och 29 år!  
 
Med önskan om en riktigt God Jul från oss alla i MCHK styrelsen,
 
MCHK/ Lennart Olsson, ordförande

I MCHK Arkiv finns ett antal DVD som t.ex kan användas på vinterträffar.
8315 2006 Vinterrally 2006 bilder
8316 1990 Bill nilsson
8317 1990 Blandat med bågar
8318 1980 Italienska mc
8319 2000 mchk vintermöte Sven Håkansson
8320 2000 sthlm rally 1992-93
8321 2000 Kent Anderrsson
8322 2012 Lars Camenius
8323 1950 Garage ab Belle vue
8324 2000 Stillbilder
8325 2000 Posa ,Torleif Hansen
8326 1950 stumfilm
8327 2009 Sammy Miller museum
8328 1950 CG Hammarlund
8329 2011 Sthlm rally 2011
8330 2009 Sthlm rally 2009
8331 1993 Hedemora jubileum
 Dessutom filmade föredrag med ett antal väl sevärda presentationer av Harry ”Professorn” Lundberger.
Kontakta MCHK:s kansli för mer info.
Mvh Lars Johansson, Arkivarie

Vårt rullande kulturarv måste räddas! 
EUs ELV-förordning hotar fordonshobbyn – var med och skapa opinion!
Motorhistoriska Riksförbundet har mottagit Regeringskansliets remiss om EU-kommissionens förslag att ändra det nuvarande ELV-direktivet, som är en rekommendation, till en förordning som blir tvingande och ska gälla för alla fordon inom EU.
Förslaget, som det nu är utformat, innebär stora negativa och långtgående konsekvenser för bevarandet och ägandet av alla fordon.
Det är bråttom
Förslaget till förordning berör köp, försäljning, rätten till ägande av fordon, delar och komponenter, reparation, renovering, restaurering, konservering och ändring. Det innefattar även vad som ska utgöra ”avfall” och vem som bestämmer detta samt straff för den som bryter mot reglerna.
Hotet är påtagligt. Och det är bråttom då processen redan är i gång. Du kan göra skillnad!
Kurt Sjöberg förbundsordförande MHRF
Jan Tägt sakkunnig inom fordon och regelverk MHRF
Läs mer... 

Hej,
Kortare dagar och längre mekarkvällar och några minuter att läsa om ett stort hot mot vår hobby.
Nedan är ett mail från MHRF och det är viktigt att ta del av. Det här är en viktig del av MCHKs verksamhet. Inga äldre fordon p.g.a. nya märkliga lagar betyder att hobbyn och kulturgärningen vi står för tvingas bort. Ta del och agera och framförallt, ta strid och sprid budskapet om vad som vad kan hända om vi inte gemensamt agerar.
 
Läs en riktig rysare i vintermörkret och var och en kan göra något!!
 
Ämne: Upprop till MHRFs medlemsklubbar - var med och skapa opinion mot bilskrotningslagen!  
 
Upprop mot ELV!
EU:s ELV-förordning ett hot mot fordonshobbyn – var med och skapa opinion! Detta Klubbinfo går till samtliga registrerade kontaktpersoner i medlemsklubbarna: styrelser, redaktörer, klubbadministratörer, fordonsinspektörer och försäkringssamordnare  
 
Många av er har vid det här laget hört talas om det hot mot våra historiska fordon som seglat upp genom EU-förslaget till ELV-förordning (End of Life Vehicle). På svenska: Bilskrotningslagen.
 
Motorhistoriska Riksförbundet har mottagit Regeringskansliets remiss om EU-kommissionens förslag att ändra det nuvarande ELV-direktivet (en rekommendation) till en förordning (en tvingande lagstiftning) som ska gälla för alla fordon i alla EU-länder.
Förslaget, som det nu är utformat, innebär stora negativa och långtgående konsekvenser för bevarandet och ägandet av alla fordon.
Det innefattar köp, försäljning, rätten till ägande av fordon, delar och komponenter, reparation, renovering, restaurering, konservering och ändring.
Det innefattar även vad som ska utgöra ”avfall” och vem som bestämmer detta samt straff för den som bryter mot reglerna.
Med detta Klubbinfo vill vi uppmana er i medlemsklubbarna att vara med och protestera och skapa opinion i frågan! 
 
En text med ett upprop, där vi också sammanfattar frågan finns på https://mhrf.se/ELV 
Här finns även några e-postadresser till centrala aktörer som man kan mejla till för att protestera mot förslaget samt en länk för att lämna synpunkter hos EU.
Sprid dessa dokument i era kanaler!     
Ett flygblad som kan skrivas ut och delas ut samt publiceras i era kanaler!  
Allt sammanfattas på vår hemsida.
 
Hotet är påtagligt och det är bråttom!    
 
Med vänliga hälsningar,  
MHRFs kansli Karl Ask, verksamhetschef Jan Tägt, sakkunnig fordon och regelverk Malin Erlfeldt, sakkunnig kulturarv  
tfn: +46 (0)8-30 28 01  
Motorhistoriska Riksförbundet Stenkilsgatan 5 BV. 126 52 Hägersten mhrf.se  
 
Följ MHRF på Facebook och Youtube!
  - - - 
MCHK/ Lennart Olsson, ordförande
 __________________________________________________
 
Vi kanske ska ställa oss och andra en del frågor rrande EU perspektiv ovan.
Vad är det som ska betraktas som kultur och vad ska sparas och vad ska inte sparas till eftervärlden?
Är det i det långa perspektivet mer värdefullt med en orenoverad 1700-tals spegel än en uppskuren mopedmotor från hälften av 1900-talet?
 
Aktiviteter inom MCHK  - läs mer på evenemangssidan
November 2023
  01 NOV
Kallelse till extra medlemsmöte MCHK Stockholm
 
02 NOV
MCHK Nerike - Cafékväll - tema Volvo C70
Jan-Aage Haaland berättar hur Volvo C70 klubben kom till. Lite teknik och han visar exempel på hur man kan "pimpa"/ge en personlig stil åt sin C70.    
 
09 NOV
MCHK Nerike - Cafékväll 
 
11 NOV
Skaraborg Månadsmöte

14 NOV
MCHKSYD FÖRELÄSNING -MAGNUS ROMEBORN OM HUSQVARNA,  NYTILLVERKING AV DELAR MM

16 NOV
MCHK Nerike Filmkväll i klubbstugan. 18:30 – 21:00 

16 NOV
MCHK Mälardalen - månadsmöte
Mötet sker i Surahammar på Mc-museet Gyllene Hjulet den kl. 19.00.  
 
19 NOV 
MCHK Södermanland - Studiebesök Sörmlands museum som just nu under hösten har en utställning om NKs möbelfabriker som låg i Nyköping.

23 NOV
MCHK Nerike. - Preliminärt: Cafékväll eller månadsmöte med inbjuden gäst    
 
29 NOV
MCHK Gävleborg - Träff med föredrag
Göran Ambell, Rättvik berättar om sin bilhobby
 
December 2023
 
02 DEC
MCHK - Skaraborg Klubbresa till MC Collection Västerås    
 
06 DEC
MCHK Stockolm Månadsmöte Program meddelas vid senare tidpunkt. 
 
13 DEC
MCHK - Gävleborg - Ordinarie styrelsemöte    
 
 
MCHK HEMSIDA SOM UPPDATERAS VARTEFTER
http://www.mchk.org/evenemang/kalender-34490789