Mchklogo%20CMYK

NOTISER

Kallelsen har postats till medlemmar i MCHK Riks. Klicka här för att ta del av årsmöteshandlingar.

   Klicka här för att läsa rapporten från styrelsemötet den 13 december 2020.

Klicka här för att läsa rapporten från styrelsemötet den 16 december 2019.

Klicka här för att läsa referatet från Rixdag 2019 och ladda ner dokumentet som pdf.

Här kan du läsa rapport från senaste styrelsemötet. Gå till sidan