Mchklogo%20CMYK

NOTISER

Alla dokument är klara inför årsmötet och ligger redan på hemsidan.
 
Glöm inte att anmäla er till årsmötet. Det genomförs som ett videomöte med anmälan till kansli@mchk.org. För er som vill och kan kommer delar av styrelsen att finnas i en lokal i Solna. Meddela om du vill komma dit.
 
Styrelsens förslag innehåller inga revolutionerande förslag. Vi fortsätter i stort som förut men med en nysatsning på ”new Classic ” dvs -80 och -90-tals mc. Vi har en stor fördel där både kunskapsmässigt i styrelsen och när det gäller vår försäkring. Vi kommer också att titta mer på möjligheterna att ”provköra" på bana. Detta för att kunna vädra klenoderna på asfalt under organiserade former. Mer info kommer.
 
En ny broschyr kommer att tas fram som stöder denna satsning på new classic tillsammans med ny annons som kommer i bl.a MCM Classic framöver.
 
Årets avisering är utsänd. Hoppas ni betalt! Som vanligt blir det en del avhopp kring årsskiftet men vi känner att vi balanserar detta med ett litet men ändå tillskott av nya medlemmar.
 
Äntligen drar de externa aktiviteterna igång. För oss handlar det ”bara” om att prioritera vad vi hinner och orkar delta på. Säg hej till oss och dela gärna vår börda att synas. Det är kul!
 
Styrelsen MCHK
 

Kansliet har råkat ut för en vattenläcka. Ingen person eller några handlingar har blivit skadade utan skadorna är begränsade till golv och utrustning. 
I och med detta är vi tvungna att pausa visst arbete då mycket underlag har magasinerats. Förfrågningar om bl.a. arkivmaterial hoppas vi kunna hjälpa med till i maj igen.  

Snart årsmöte och nästan alla dokument är klara för revisorer, medlemmar och naturligtvis påskrifter. Glöm inte anmäla er till videomötet 26 mars. Anmälan till kansli@mchk.org.
 
Vi jobbar med att förnya vårt presentationsmaterial av klubben. Främt handlar det om att flytta fram fokus till lite nyare mc utan att glömma bort vårt arv och våra medlemmar. Den nya kretsen ”New Classic” är en plattform att nytta. Och vi kanske ska hänga på trenden med plastraketer från -80 och -90-talet?
 
Vi kommer erbjuda ett digitalt lagringsutrymme till avdelningar och sektioner. Allt samlat på ett säkert ställe tror vi är bra.
 
Dessutom fortsätter planeringen för vårt deltagande i olika aktiviteter där Gröndal 21 maj är först i raden. Bered er på att det blir en intensiv vår och höst med mycket att ta igen. Vi hoppas ni får mycket åktid och lite garagetid i år!
 
Styrelsen MCHK
 

På Rixdagen den 12-13 november 2021 samlades 25 st representanter från MCHK – avdelningar, sektioner, kretsar och Riks. Vi möttes på Sjögestad Motell och under dagarna fördes intressanta och givande diskussioner baserat på de underlag som presenterats i förväg samt åsikter och synpunkter deltagarna förde med sig. Några beslut togs. Läs mer här... 

Kallelsen till Rixdagen är utsänd till alla styrelser. Alla har också meddelat att de deltar med minst en delegat. Temat blir ”vägen framåt” för MCHK. Vi kommer också att se över våra stadgar med avseende på förhållande mellan avdelningar och Riks.
 
Försäkringsgruppen dvs Lasse Nilsson, fortsätter med möten med MHRF och Folksam. Det går inte fort men framåt. Det är stora maskinerier som ska förändras. Försäkringar är svåra.
 
Styrelsen arbetar vidare med utformning av våra annonser. Det blir bra!
 
Och vi kommer, genom en annonsakvisitör, att sända ut en information om pris och villkor för att annonsera i tidningen. Dokumentet ligger på vår hemsida. Sprid det gärna till de företag ni tycker borde annonsera i vår tidning. De får valuta för pengarna. Speciellt de som är först!
 
Det ser fortfarande bra ut både med ekonomi och medlemmar.
 
För de som ännu inte noterat så är MC Mässan i Stockholm 2022 inställd. Vi satsar på 2023!
 
Och vi noterar att Lennart Ohlander får guldmedalj från kungen för sina insatser. Lennart är en av dem som var med från början i MCHK men framförallt i MCHK Racing.
 
Styrelsen MCHK