Mchklogo%20CMYK

NOTISER

Naturligtvis kom större delen av mötet att röra sig om alla handlingar som skall vara framtagna till årsmötet 27 mars. Främst om dokumentet ”Styrelsens förslag” som kommer att innebära en del förändringar i vad MCHK Riks ska arbeta med. Grovt innebär förslaget ett större fokus på medlemmarna i Riks. Mer information kommer i tidningen framöver och på sociala medier.
 
Vi kommer också att föreslå ett tillägg till stadgarna för att formellt ska kunna genomföra årsmöten och liknande med deltagare på distans.
 
Glöm inte att anmäla er till årsmötet. Det görs på mail kansli@mchk.org eller på kansliets telefontid måndagar kl. 10-14.
 
Planering av aktiviteter under året pågår trots att vi inte vet vad som går att genomföra. Bättre att vara förberedda än handfallna.
 
Styrelsen MCHK

Styrelsen sände ut en enkät till alla avdelningar och sektioner innan jul. Denna innehöll frågor om klubbens nutid och framtid. Styrelsen kommer att följa upp denna enkät genom att boka videomöten med alla styrelser. Detta så att vi kan arbeta med en verksamhetsplan för 2021 och vidare framåt.
 
Vi har också arbetat fram ett förslag till budget som ska fastställas vid årsmötet. Detta förslag innehåller visst underskott men resultatet kommer att bero på vilka aktiviteter som går att genomföra under året. Största posten är fortfarande tidningen.
 
På grund av Corona-situationen kommer årsmötet att genomföras som ett videomöte. Kallelse kommer med aviseringen som sänds ut under slutet av januari. Alla medlemmar kan delta på mötet via Zoom men vi önskar att några (max 8) samlas på samma ställe runt om. Mer information om hur detta ska gå till kommer.
 
Styrelsen har avsatt ett stipendium i Nicke Porrys namn för att manifestera hans 90-årsdag. Den ska delas ut till någon som gjort stora insatser för att dokumentera mc-livet i Sverige.
  
Styrelsen MCHK

Mejlservern som sköter MCHK Riks mejl kraschade måndag 30 november och de mejl som skickats några dagar innan och därefter fram till 5 december har försvunnit. Är du en av dem som kontaktat oss och ännu inte fått svar så ber vi dig skicka om ditt mejl på nytt till kansli@mchk.org. 

Klubbenkät

FIVAs världsomspännande klubbenkät har fått förlängd svarstid och kan nu besvaras till den 15 december. Drygt 50 svenska klubbar har svarat, men vi vill gärna ha fler. Mer information hittas här:

Protokoll från årsmötet samt en rapport från detsamma kan du läsa mer om här