Mchklogo%20CMYK

MCHK lagrar personuppgifter på medlemmarna i klubben för att kunna bedriva sin verksamhet på ett effektivt sätt. Uppgifterna lagras i ett Medlemsregister. Detta register tillhandahålls också för avdelningar och sektioner för att användas på samma sätt.

Läs mer på MCHK.org

Rapport från MCHK Styrelse 2018-05-28
Vi ägnade stor del av mötet till att gå igenom ett antal dokument. Det som fick mest energi är Arbetsordning för styrelse och redaktion. Vi har hittills arbetat trots att vi inte haft detta dokumenterat men nu är det dags. Framförallt har arbetet med tidningen ökat samt att det är på väg en del förändringar i styrelsen med avgångar aviserade. Dokumentet behöver några vändor till innan vi fastställer.

Vi arbetar också med ett Miljöprogram, en Handlingsplan vid kriser samt en Evenemangshandbok.
 
Arbetet med att forma arbetet i redaktionen och att hitta en redaktionschef och andra befattningshavare pågår.
 
MCHK Mälardalen genomförde en Bandag i Eskilstuna med möjlighet att få köra tvåhjulingar som inte är gatreggade eller licensierade för tävling. Många olika fordon kom bl.a. ett gäng 50-kubikare med kinamotorer och fri trimning. Barnsligt kul!
 
Planering för övriga evenemang fortgår enligt plan.
 
Ekonomin är som vanligt god såhär års när alla medlemsintäkter inkommit. Både intäkterna och antalet medlemmar följer plan mycket bra!
 
Enkäten till våra medlemmar är sammanställd och bifogas nummer 2 av tidningen.
 
Enligt beslutet på årsmötet lämnar MCHK Riks ett Aktivitetsbidrag till avdelningar och sektioner på 25 kr per medlem. Riktlinjer för ansökan ska sändas ut snarast.
 
En policy för hantering av personuppgifter ska formuleras snarast.
 
Lars Johansson

 

Vi inledde med en mer detaljerad diskussion kring våra externa aktiviteter och vem som ska ansvara och delta. Planerna är Bandag i Eskilstuna 19/5, Motorhistoriska dagen i Stockholm 6/6, Båvenrundan 29/6, årsracet i Sviesta 3-5/8 samt Mälaren Runt 11/8. Dessutom ska vi delta i lokala aktiviteter och träffa lokala klubbar så mycket vi orkar.
 
Arvoden är en ständig fråga till uppmärksamhet. Styrelsen får idag ingen ersättning förutom kostnadsersättning för ev. resa samt avgiftsbefrielse. Detsamma gäller redaktionen. Vi ser ingen anledning att ändra på detta just nu och ersätta avgiftsbefrielsen med arvode.
 
Styrelsen arbetar ständigt med sitt inre arbete och arbetsordning. Ett arbetsdokument finns framtaget so dokumenterar styrelsearbetet och redaktionen lite tydligare än idag. Denna diskussion fortsätter.
 
Idag har vi ett avgränsat miljöprogram. Förslag finns att utöka detta eller eventuellt ”bara” hänvisa till MHRF utomordentliga Miljöprogram.
 
Även dokument finns för Handlingsplan vid kriser samt en Evenemangshandbok. Dessa kommer också att gås igenom och senare fastställas.
 
Vi kommer att genomföra en enkät om klubbens arbete och framtid. Enkäten sänds ut med nästa nummer av tidningen och vi ber alla att ta del av detta och besvara frågorna. Vi behöver riktlinjer åt vilket håll klubben ska gå!
 
Styrelsen har gått igenom vårt förråd av regalier dvs märken, kläder, skyltar o.d. och vi har beslutat att avveckla ganska mycket och bara spar arkivex.
 
 

MCHK Mälardalen öppnade Mc-museet Gyllene Hjulet 1 maj med 123 besökare som fick vara med om invigningen av det nya "landmärket" Gyllene Hjulen, Sture Andersson ordf. i MCHK Mälardalen och Stig Gustavsson från Bruksmuseet gjorde invigningen.

Klubbens Ragge Jagero intervjuade Erik Stenlund och Per-Olof "Posa" Serenius som berättade om sina resor och tävlingar i Europa och Ryssland. Höjdpunkten för Erik Stenlund var när han som 21 åring och första föraren utan för "Östblocket" tog VM-titel 1984 inför 35000 åskådare på Lenin Stadion i Moskva. Posa Serenius minns med glädje när han 2002 vid 57 års ålder säkrade sin andra VM-titel i Assen, Holland i strålande sol och med åtta ryska förare som gjorde allt för att ta guldet.
MCHK Mälardalen konstaterar att det var en mycket bra start på Mc-museet säsongen.

Lennart ”Rostfria” Andersson har under vintern med hjälp av några i klubben samt Folkets Hus planerat för en Isle of Man träff
Björn Gunnarsson var kallad och höll ett fantastiskt fint och medryckande föredrag med bilder och filmer om TT -tävlingarna på Ön, hur det är att förbereda sig och genomföra tävling och träning på en 6 mil lång bana med 264 kurvor. Björn är i dag ensam svensk som kör Isle of Man
Vi som hade nöjet att närvara och lyssna riktar ett stort tack till Björn Gunnarsson och "Rostfria" som drog igång detta.