Mchklogo%20CMYK

NOTISER

Klubbenkät

FIVAs världsomspännande klubbenkät har fått förlängd svarstid och kan nu besvaras till den 15 december. Drygt 50 svenska klubbar har svarat, men vi vill gärna ha fler. Mer information hittas här:

Protokoll från årsmötet samt en rapport från detsamma kan du läsa mer om här

Vi fortsätter med våra möten via telefon. Det går bra men det ersätter inte riktiga möten tyvärr.
 
Detta möte handlade mest om de praktiska förberedelserna för årsmötet på lördag. Vi hoppas att många personer kommer på vårt distanserade möte i Sjögestad med gott om plats mellan deltagarna.
 
Det är också dags att förbereda för Rixdagen i november. Temat blir ”Vår väg framåt”. Vi kommer att ägna den närmaste tiden fram till Rixdagen för att mejsla fram alternativ samt lyssna med avdelningar och sektioner  om deras åsikt. Vi behöver noga tänka över vår inriktning och framtid i MCHK Riks, förhållandet till avdelningar och sektioner samt till omvärlden.
 
Antalet medlemmar har minskat något lite men året är inte slut. Ekonomin är bra eftersom vi inte genomför några aktiviteter och därmed har vi bara fasta kostnader och kostnader för tidningen.
 
Styrelsen MCHK

Vi höll mötet som ett telefonmöte för att ”slippa träffas”. Vi har ju viss vana med Lennart Olsson ständigt närvarande via Skype på våra styrelsemöten.
 
Det viktigaste denna gång är att vi beslöt att genomföra årsmötet 13 juni i Sjögestad. Vi bedömer att smittoläget lugnat ner sig. Vi räknar dessutom med mc-väder så att vi slipper sitta i en trång bil och utsätta varandra för risk. Mötet håller vi utomhus eller, i värsta fall, inomhus med glest mellan borden.
 
För övrigt noterar vi att ekonomi i stor följer budget men med något lägre intäkter. Detta behöver kompenseras med några fler medlemmar.
 
Även nästa styrelsemöte i maj blir via telefon.
 
Styrelsen MCHK

Klicka här för att läsa rapport från senaste styrelsemötet den 25 mars.