Mchklogo%20CMYK

Först godkände vi en arbetsordning för styrelse, redaktion och kansli. Dokumentet finns på vår hemsida www.mchk.org. Enligt arbetsordningen utsågs Lars Johansson som tf redaktionschef. Sökandet efter en permanent redaktionschef pågår.
 
Dagens viktigaste punkt var genomgång av resultatet av enkäten. Vi noterade med glädje och stolthet att svarsfrekvensen är mycket hög och därmed representativ för våra medlemmar. Fortsatt arbete med att ta hand om svaren görs i en arbetsgrupp inom styrelsen. Vi konstaterade att det troligen kan komma fram förslag på förändringar i vårt och avdelningarnas arbetssätt. Arbetsgruppen tar fram förslag som presenteras för Rixdagen i november. Eventuella beslut om förändringar tas på årsmötet i mars.
 
Vi har varit på Mälaren Runt och på Årsracet i Linköping för att synas och för att värva medlemmar. Det finns stor potential bland personer som har kvar (och kör på) sin -80-talshoj samtidigt som dom åker ännu bekvämare på nya grejor.
 
Vi beslutade att delta på MC Mässan i Stockholm i januari.
 
En konsekvens av samarbetet med MHRF om försäkringen är att vi behöver ha personnummer på de personer som är medlemmar OCH har försäkring hos MHRF. Annars är det ”omöjligt” att stämma av mellan oss då medlemskap är obligatoriskt för försäkringen. Information om detta ska ut på hemsidan och ev. förändringar görs i Personuppgiftspolicyn.

Nu är Windmillrallyt i Kaltenkirchen Tyskland avklarat 20-22 juli. Får återkomma om resultat i rallyt men hedrande "Bonhams Trophy för vinnaren av Concour De Elegance" till detta ekipage med start nr 70. Rallyt går vart annat år över två dagar ca. 15 och 10 mil, tävlingsmomentet är att köra ett antal sträckor med 30 eller 36 km/tim i förutbestämd hastighet. Totalt var vi 217 deltagande fordon från 10 nationer varav 20 svenska. Tyskarna är väldigt duktiga på att arrangera allt flyter bra god mat, trevlig gemenskap och ett fantastiskt väder.
 
Motorcykel Henderson modell K,1300 cc 1920. Köpte cykeln som 20 åring 1968 på hösten, renoverad och klar 1971. Den har sedan snällt rullat på genom åren med lite service då och då.Har alltså ägt cykeln i 50 år denna höst, tänk vad tiden går.

Refererat av Jan-Erik Carlsson

MCHK lagrar personuppgifter på medlemmarna i klubben för att kunna bedriva sin verksamhet på ett effektivt sätt. Uppgifterna lagras i ett Medlemsregister. Detta register tillhandahålls också för avdelningar och sektioner för att användas på samma sätt.

Läs mer på MCHK.org

Rapport från MCHK Styrelse 2018-05-28
Vi ägnade stor del av mötet till att gå igenom ett antal dokument. Det som fick mest energi är Arbetsordning för styrelse och redaktion. Vi har hittills arbetat trots att vi inte haft detta dokumenterat men nu är det dags. Framförallt har arbetet med tidningen ökat samt att det är på väg en del förändringar i styrelsen med avgångar aviserade. Dokumentet behöver några vändor till innan vi fastställer.

Vi arbetar också med ett Miljöprogram, en Handlingsplan vid kriser samt en Evenemangshandbok.
 
Arbetet med att forma arbetet i redaktionen och att hitta en redaktionschef och andra befattningshavare pågår.
 
MCHK Mälardalen genomförde en Bandag i Eskilstuna med möjlighet att få köra tvåhjulingar som inte är gatreggade eller licensierade för tävling. Många olika fordon kom bl.a. ett gäng 50-kubikare med kinamotorer och fri trimning. Barnsligt kul!
 
Planering för övriga evenemang fortgår enligt plan.
 
Ekonomin är som vanligt god såhär års när alla medlemsintäkter inkommit. Både intäkterna och antalet medlemmar följer plan mycket bra!
 
Enkäten till våra medlemmar är sammanställd och bifogas nummer 2 av tidningen.
 
Enligt beslutet på årsmötet lämnar MCHK Riks ett Aktivitetsbidrag till avdelningar och sektioner på 25 kr per medlem. Riktlinjer för ansökan ska sändas ut snarast.
 
En policy för hantering av personuppgifter ska formuleras snarast.
 
Lars Johansson

 

Vi inledde med en mer detaljerad diskussion kring våra externa aktiviteter och vem som ska ansvara och delta. Planerna är Bandag i Eskilstuna 19/5, Motorhistoriska dagen i Stockholm 6/6, Båvenrundan 29/6, årsracet i Sviesta 3-5/8 samt Mälaren Runt 11/8. Dessutom ska vi delta i lokala aktiviteter och träffa lokala klubbar så mycket vi orkar.
 
Arvoden är en ständig fråga till uppmärksamhet. Styrelsen får idag ingen ersättning förutom kostnadsersättning för ev. resa samt avgiftsbefrielse. Detsamma gäller redaktionen. Vi ser ingen anledning att ändra på detta just nu och ersätta avgiftsbefrielsen med arvode.
 
Styrelsen arbetar ständigt med sitt inre arbete och arbetsordning. Ett arbetsdokument finns framtaget so dokumenterar styrelsearbetet och redaktionen lite tydligare än idag. Denna diskussion fortsätter.
 
Idag har vi ett avgränsat miljöprogram. Förslag finns att utöka detta eller eventuellt ”bara” hänvisa till MHRF utomordentliga Miljöprogram.
 
Även dokument finns för Handlingsplan vid kriser samt en Evenemangshandbok. Dessa kommer också att gås igenom och senare fastställas.
 
Vi kommer att genomföra en enkät om klubbens arbete och framtid. Enkäten sänds ut med nästa nummer av tidningen och vi ber alla att ta del av detta och besvara frågorna. Vi behöver riktlinjer åt vilket håll klubben ska gå!
 
Styrelsen har gått igenom vårt förråd av regalier dvs märken, kläder, skyltar o.d. och vi har beslutat att avveckla ganska mycket och bara spar arkivex.