Mchklogo%20CMYK

Nyhetsbrev januari

Gott Nytt År.
Vad väntar vi oss, vad vill vi ska hända och vad kommer att hända?
Våren kommer och fram till motorcykelvädret infunnit sig har vi lite tid för mekande och annat inomhuspyssel.
 
En del av vad vi måste fundera på handlar om vår klubb. Dessutom är det inte enbart vår klubb utan mera generellt inom klubbar och föreningar med förändrade beteenden och nya vanor som vi är mitt inne i att uppleva.
 
Vi med våra gamla motorcyklar har kanske inte tankarna på att vi lever och verkar i en snabbt föränderlig värld, som vi kanske måste anpassa verksamheten bättre till. Inte till allt, men till en hel del.
Det som ligger oss i MCHK nära är alla förändringar som skett och i rasande tempo vare sig vi vill eller ej. Frågan är vad som vi som medlemmar och klubb, som i våra stadgars ändamålsparagraf säger att vi på olika sätt ska värna om motorcykelhistorien, måste göra för att leva upp till andemeningen i den viktigaste paragrafen - syftet med klubben.
Antalet motorcyklar som passar in på historiskt intressanta ökar stadigt och kommer till stor del från stora försäljningstal under förra seklets senare decennier, men medlemsantalet ökar inte, trots att det kanske borde.
I kommande nummer av MCHK-tidningen kommer en översikt över motorcykelbeståndet i Sverige som troligtvis kommer att förvåna.
 
Vi måste samla oss och se vad det är som måste till för att gnistan ska kunna tända och ta hand om det stora antal motorcykelägare som har sina 20+ år gamla mtorcyklar.
 
Några frågor och funderingar.
Är det enkelt och väl synligt att sidoelektroden fått en törn som kortsluter och som lätt kan åtgärdas, eller är det något annat som måste till för att få gnista som säkerställer klubbens och hobbyns framtid?
 
Internet och andra media har ändrat beteenden framförallt för den yngre generationen och löser upp tidigare relationer, samtidigt som det skapas nya. Men var kommer då en traditionell klubb som vi in, eller måste vi helt enkelt anpassa oss mer än vad vi redan gjort?
 
Klubben är ju vi tillsammans och vi måste alla hjälpas åt att fundera ut och forma vår framtid.  Under året har styrelsens medlemmar varit spridda över Sverige från norr till söder och från öst till väst.
Ingen kan göra allt, men alla kan hjälpa till med något.
 
Med önskan om ett Gott Nytt År från oss alla i MCHK styrelsen,
Lennart Olsson, ordförande med mobil 070-656 22 80

Nyhetsarkiv

Länkar

-