Mchklogo%20CMYK

NOTISER

2017 > 08

Diskussionerna om hur vår klubb kan utvecklas fortsätter med idéer och tankar. En del kommer att presenteras vid Rixdagen med fortsatta diskussioner inför årsmötet nästa år. Spännande!
 
Medlemsregistret är i princip färdigt att användas av avdelningar och sektioner. I slutet av september bjuder vi in till en studiedag (workshop på modern svenska) kring hur registret kan användas.
 
Medlemskampanjen är f.n. avslutad efter årsracet och Mälaren runt.
 
Vi beslutade att planera för deltagande i mc-mässan i Göteborg i januari. Det kommer att behövas hjälp från de som bor i Göteborg. Anmäl intresse till kansliet. Förutom mc-mässan kommer vi att finnas på ytterligare evenemang under 2018 under mottot ”ökad synlighet”. Vi ska också besluta om vilket som ska vara MCHK Årsrally efter Valborundan 2017.
 
MHRF-försäkringen och besiktningsmännens arbete är en ständig fråga. Vi bokar in ett möte med MHRF för att påbörja diskussioner under senhösten.
 
Vi faställde denna gång etiska regler för MCHK och resereglemente. Dokumentet publiceras på MCHK hemsida.
 
Planering för höstens Rixdag i 18-19 november Örebro pågår. Kallelse kommer att sändas till avdelningar och sektioner inom kort.
 
Gunnar ”Krax” Karlsson har förtjänstfullt tittat igenom alla 16 mm filmer som ligger i kansliets arkiv. Någon eller några av dessa filmer kommer att digitaliseras under hösten så att visning kan ske under lokala klubbträffar när mörkret lägger sig över Sverige. Mer information kommer.
 
Lars Johansson