Mchklogo%20CMYK

NOTISER

2017 > 10

Läste med stort intresse er artikel om Hans Varverud och hans arbete med gamla Royal Enfield. Under avsnittet En ovanlig motor  fanns uppgiften att  500 Twin aldrig lockade köpare i Sverige.

Men åtminstone en hoj fann vägen hit. Jag bifogar en bild tagen 1967 på mig och min dåvarande mc, en RE 500 twin från 1953.  Köpt av mig året innan i Bandhagen. Sommaren 1967 körde jag runt stora delar av västeuropa på cykeln. Den gick som en klocka och än idag ångrar jag naturligtvis biittert att jag så småningom sålde den.
Kanske inte världens bästa mc-bild men åtminstone tidstypisk tröja.

Mvh
Lars Sandström
 

Mycket av mötet gick åt till att diskutera både praktiska frågor och innehållet på Rixdagen 18-19 november i Örebro. Detta är det tillfälle på året styrelserna för de olika avdelningarna och sektionerna träffas för att följa upp verksamhetsåret hittills samt förbereda för årsmötet. Innehållet på Rixdagen i år kommer att innehålla rapporter från de som erhållit bidrag under året. Men framförallt handlar det om framtiden för MCHK dvs hur vi ska behålla och utveckla vår position som ledande motorcykelhistorisk klubb. Det handlar om aktiviteter, medlemmar, stöd, utveckling och annat.
 
Vi rapporterade också från ett möte vi haft med SMC om samverkan i första hand kring utbildningar men också kring utveckling av verksamheterna. Dessutom hur vi kan stödja SMC när det gäller deras viktiga arbete inom mcsäkerhet och fordons- och trafikpolitik.
 
Styrelsen anser att det behövs ett dokument som förbereder klubbar och sektioner vad de kan förbereda om det händer en olycka under en aktivitet.
 
Även försäkringar diskuterades då vi fått viss återkoppling på våra propåer till MHRF. Arbetet fortsätter framförallt med att utröna vad det är för försäkring medlemmarna vill ha och behöver. Kanske inte bara billigt utan framförallt bra!
 
Nästa års aktiviteter behöver planeras redan nu men vi har en ”evenemangsansvarig” som återkommer.  I samband med detta diskuterade vi också vilka ”attiraljer” vi behöver och vill ha. Det är viktigt att vi syns när vi är ute!
 
Totalt har vi betalat ut bidrag till sektioner och avdelningar för 1678 medlemmar. Hur de har använts kommer att redovisas på Rixdan.
 
Vi beslutade att, av princip, inte betala för material som finns i vårt omfattande arkiv. Bakgrunden är att det kan bli diskussion om verkligt värde. Vår uppgift är att tillhandahålla information, inte äga den. Därför tar vi gärna emot kopior av material och helst i digital form (inskannat). Vi arbetar fortfarande med att tillgängliggöra innehållet i arkivet på vår hemsida men vi har inte resurser och teknik för detta. Material tas gärna emot i alla former dvs digitalt, på papper, som kopior eller original.
 
Två filmer är inlämnade för digitalisering. Det är en bråkdel av vad som finns i arkivet. Faller detta väl ut så kan vi komma att digitalisera mer. Tanken är att ”låna ut” filmerna till avdelningar och sektioner för visning på träffar.
 
Tidningen kommer som planerat och ekonomin följer prognos.