Mchklogo%20CMYK

NOTISER

2017 > 12

Vi började med en uppföljning av Rixdagen och konstaterade att det ”kändes bra”. Hoppas deltagarna har samma bild av mötet.
 
Vi beslutade sedan att ha ett internt seminarium med styrelse och redax om innehåll, inriktning och arbetsformer för MCHK-tidningen. Detta för att se hur vi kan fortsätta att förbättra oss och vidareutveckla tidningen.
 
Moppesektion diskuterades och vi konstaterade att vi är positiva till mopeder och ska skriva om företeelsen, tala om risker och uppmuntra säkerhet och skydd. Vi ska stödja lokala aktiviteter och försöka ta fram råd och tips för moppeaktiviteter. Vi ska arbeta med opinionsbildare och myndigheter när det gäller regelverk t.ex. kring påhängsmotorer och 98-kubikare. Vi ska se hur import kan förenklas och förbättras när det gäller TSV-märkning och användning. Vi ska uppmuntra koncept och kunskap. Men vi skapar f.n. ingen ny sektion då det behövs eldsjäl och moppeintresset/användning är lokal.
Hampus kommer att fortsätta med handboken för träffar med ett speciellt fokus på förberedelser för allvarliga händelser.
 
Framtagning av profilkläder och regalier fortsätter.
 
Mälardalen och Gävleborg är inlästa i MCHKs medlemsregister och det fungerar bra. Fler står på kö. Och Gävleborg är upplagda i vår gemensamma plattform för web. Även här är fler intresserade.
 
Årsmötet kommer att genomföras 17/3 kl. 13-16 på hotell Sjögestad utanför Linköping. Kallelse kommer senare.