Mchklogo%20CMYK

NOTISER

2018 > 05

Vi inledde med en mer detaljerad diskussion kring våra externa aktiviteter och vem som ska ansvara och delta. Planerna är Bandag i Eskilstuna 19/5, Motorhistoriska dagen i Stockholm 6/6, Båvenrundan 29/6, årsracet i Sviesta 3-5/8 samt Mälaren Runt 11/8. Dessutom ska vi delta i lokala aktiviteter och träffa lokala klubbar så mycket vi orkar.
 
Arvoden är en ständig fråga till uppmärksamhet. Styrelsen får idag ingen ersättning förutom kostnadsersättning för ev. resa samt avgiftsbefrielse. Detsamma gäller redaktionen. Vi ser ingen anledning att ändra på detta just nu och ersätta avgiftsbefrielsen med arvode.
 
Styrelsen arbetar ständigt med sitt inre arbete och arbetsordning. Ett arbetsdokument finns framtaget so dokumenterar styrelsearbetet och redaktionen lite tydligare än idag. Denna diskussion fortsätter.
 
Idag har vi ett avgränsat miljöprogram. Förslag finns att utöka detta eller eventuellt ”bara” hänvisa till MHRF utomordentliga Miljöprogram.
 
Även dokument finns för Handlingsplan vid kriser samt en Evenemangshandbok. Dessa kommer också att gås igenom och senare fastställas.
 
Vi kommer att genomföra en enkät om klubbens arbete och framtid. Enkäten sänds ut med nästa nummer av tidningen och vi ber alla att ta del av detta och besvara frågorna. Vi behöver riktlinjer åt vilket håll klubben ska gå!
 
Styrelsen har gått igenom vårt förråd av regalier dvs märken, kläder, skyltar o.d. och vi har beslutat att avveckla ganska mycket och bara spar arkivex.
 
 

MCHK Mälardalen öppnade Mc-museet Gyllene Hjulet 1 maj med 123 besökare som fick vara med om invigningen av det nya "landmärket" Gyllene Hjulen, Sture Andersson ordf. i MCHK Mälardalen och Stig Gustavsson från Bruksmuseet gjorde invigningen.

Klubbens Ragge Jagero intervjuade Erik Stenlund och Per-Olof "Posa" Serenius som berättade om sina resor och tävlingar i Europa och Ryssland. Höjdpunkten för Erik Stenlund var när han som 21 åring och första föraren utan för "Östblocket" tog VM-titel 1984 inför 35000 åskådare på Lenin Stadion i Moskva. Posa Serenius minns med glädje när han 2002 vid 57 års ålder säkrade sin andra VM-titel i Assen, Holland i strålande sol och med åtta ryska förare som gjorde allt för att ta guldet.
MCHK Mälardalen konstaterar att det var en mycket bra start på Mc-museet säsongen.