Mchklogo%20CMYK

NOTISER

2019 > 03

Här kan du läsa rapport från årsmötet och ta del av samtliga årsmöteshandlingar.

Vid årsmötet den 23 mars antogs stadgeförslaget. Stadgarna finns att läsa här

Vi är nyfikna på vad ni tycker om tidningen! Därför har vi skapat en enkel enkät där vi önskar att du värderar innehållet på en skala från 1-10.
Enkäten finns HÄR 

Dokumenten finns att läsa här 
Undertecknade original finns vid årsmötet den 23 mars.