Mchklogo%20CMYK

NOTISER

2020 > 01

Kallelsen har postats till medlemmar i MCHK Riks. Klicka här för att ta del av årsmöteshandlingar.

   Klicka här för att läsa rapporten från styrelsemötet den 13 december 2020.

Klicka här för att läsa rapporten från styrelsemötet den 16 december 2019.