Mchklogo%20CMYK

NOTISER

2021

På Rixdagen den 12-13 november 2021 samlades 25 st representanter från MCHK – avdelningar, sektioner, kretsar och Riks. Vi möttes på Sjögestad Motell och under dagarna fördes intressanta och givande diskussioner baserat på de underlag som presenterats i förväg samt åsikter och synpunkter deltagarna förde med sig. Några beslut togs. Läs mer här... 

Kallelsen till Rixdagen är utsänd till alla styrelser. Alla har också meddelat att de deltar med minst en delegat. Temat blir ”vägen framåt” för MCHK. Vi kommer också att se över våra stadgar med avseende på förhållande mellan avdelningar och Riks.
 
Försäkringsgruppen dvs Lasse Nilsson, fortsätter med möten med MHRF och Folksam. Det går inte fort men framåt. Det är stora maskinerier som ska förändras. Försäkringar är svåra.
 
Styrelsen arbetar vidare med utformning av våra annonser. Det blir bra!
 
Och vi kommer, genom en annonsakvisitör, att sända ut en information om pris och villkor för att annonsera i tidningen. Dokumentet ligger på vår hemsida. Sprid det gärna till de företag ni tycker borde annonsera i vår tidning. De får valuta för pengarna. Speciellt de som är först!
 
Det ser fortfarande bra ut både med ekonomi och medlemmar.
 
För de som ännu inte noterat så är MC Mässan i Stockholm 2022 inställd. Vi satsar på 2023!
 
Och vi noterar att Lennart Ohlander får guldmedalj från kungen för sina insatser. Lennart är en av dem som var med från början i MCHK men framförallt i MCHK Racing.
 
Styrelsen MCHK

Nu pågår planeringen av Rixdagen i november. Detta är den årliga träffen för styrelser i de olika avdelningarna och specialsektionenra. Innehåller kommer att fokuseras kring dokumentet ”Vägen framåt” som ligger till grund för vår verksamhetsplan fframåt. Är vi på rätt väg helt enkelt?
 
Försäkringsgruppen jobbar vidare med att få till en bra MHRF-försäkringar för tvåhjulingar (och tre-hjulingar). Nytt möte är inplanerat och denna gång tar vi hjälp av MCV för att få till ett bra paket.
 
Vi jobbar vidare med vår egen profil för våra annonser, plakat, broschyrer och liknande. Intressant att fundera på hur vi vill presentera oss och till vilka vi ska vända oss. Detta gäller ju att hitta nya medlemmar och samtidigt inte glömma er som redan är medlemmar.
 
Vi tittar också på hur vi ska kunna få in annonser i MCHK-tidningen utan att ”förstöra” den. En utmaning!
 
Det har inte varit så många evenemang detta år. Vi fanns på plats på Tidö Slott under Mälaren runt och på Årsracet på Svierstad. Annars pinsamt lugnt.
 
MCV fyller 50 år i år och Ernst Blomstrand och Lennart Olsson delade ut en present. Vi har också haft ett videomöte med delar av MCV för att byta erfarenheter kring administration. Samt om försäkringar.
 
En arbetsgrupp ska tillsättas för att hitta vägar till nya medlemmar och dessutom följa upp hur de nya medlemmar vi får har hittat oss.
 
Styrelsen MCHK

Fortfarande är det Corona-speed på aktiviteterna och vi är försiktiga. Men optimistiska.
 
Debatten om det nya bränslet E10 pågår. Det verkar som det är ok att köra med den nya blandningen men lagring kan bli problematisk då det verkar bli kristaller kvar när det dunstar. Mer fakta kommer i nästa tidning nr. 3.
 
Vi jobbar vidare med försäkringsfrågan nu tillsammans med bl.a MHRF, MCV och Viktoriaklubben.
 
Större delen av mötet ägnades åt det dokument som från början hette ”Vägen framåt” och som sedan blev styrelsens verksamhetsplan för 2021. Det mesta fungerar enligt plan men vi måste få lite mer fokus på medlemshantering och medlemsvärvning.
 
Och planering av kommande evenemang är för enkelt eftersom det mesta är inställt eller publikfritt. Sorgligt men nödvändigt. Det enda vi planerar aktivt just nu är Rixdagen 12-13 november. Den årliga träffen med styrelser i avdelningar och sektioner.  
 
Styrelsen MCHK

Motorcykelhistoriska Klubben (MCHK) höll sitt årsmöte den 27 mars 2021. För första gången genomfördes det helt digitalt med 24 medlemmar som deltog varav 19 på distans.  

Efter en kort inledning följdes agendan och protokollet från årsmötet kan läsas i sin helhet här

På årsmötet den togs även ett första  beslut om förändring av stadgarna. Att ändra i stadgar kräver beslut på 2 av varandra följande årsmöten. Punkten kommer därmed tas upp på kommande Årsmöte i mars 2022. 

Styrelsens förslag till Stadgeändring med en kort beskrivning om ändringen mot tidigare stadgar finns upplagda här.

 
Vi har genomfört ett digitalt årsmöte. Tekniken var med oss denna gång och ungefär 25 personer deltog. Glädjande att se många nya ansikten på mötet.
 
Som ny ordförande valdes Lennart Hallme. Lars Nilsson och Hampus von Post avgick ur styrelsen och avtackades. De valdes dessutom till hedersledamöter i föreningen som tack för sina gedigna insatser.
 
Årsmötet godkände en verksamhetsplan för 2021 och framåt som mer fokuserar på de som är direkta medlemmar i MCHK Riks.
 
En av punkterna i planen är att mer arbeta i arbetsgrupper. En grupp kommer att försöka vidareutveckla vår försäkring. Detta arbete har påbörjats. En annan grupp ska arbeta med vår grafiska profil och hur vi marknadsför oss utåt. En annan arbetar vidare med att eventuellt ta in enklare annonser i tidningen.
 
Medlemsintäkterna ligger ungefär enligt plan. Några medlemmar till gör ingenting så hjälp gärna till att värva kamrater till föreningen.
 
Planeringen för årets aktiviteter fortsätter trots osäkerheten om vad som går att genomföra. Nästa evenemang är Bandagen i Gröndal utanför Eskilstuna 8 maj. Följ i kalendariet vad som händer.
 
Och vi har en medlem i styrelsen som har tillgång till en kraftfull skanner. Detta så att vi kan skanna in alla tidningar, meddelandeblad och andra skrifter. Dessutom kommer en annan medlem att gå igenom alla tidningar och indexera. Detta betyder att han går igenom och skriver innehållet så att det blir sökbart med årtal och nummer.
 
Kom ihåg att följa oss på Facebook ” Veteranmotorcyklar och mopeder med MCHK”. Och meddela din e-postadress till kansliet.
 
Styrelsen
MCHK

Sista förberedelserna inför vårt digitala årsmöte! Du har väl anmält dig via kansli@mchk.org!
 
Vi finslipade på Styrelsens förslag genom att justera texten kring förslaget på ändring i stadgarna för att kunna genomföra möten med deltagare på distans.
 
Vi beslutade också att föreslå Lars Nilsson och Hampus von Post som hedersmedlemmar.
 
Arbetet i styrelsen är för stort för medlemmarna. Därför beslutades att starta arbetsgrupper kring olika frågor. Vi beslutade att starta med försäkringsfrågan då den är ett viktigt argument för medlemskap i MCHK
 
Och vi har fått initiativ att starta en ny krets i Västra Götaland. Vi välkomnar detta initiativ och återkommer med mer info om inriktning för dem.
 
Vi vill påminna ”några” som inte ännu betalt årsavgiften för 2021. Ingen kris i kassan men vi behöver varje sekin för att kunna driva en bra verksamhet. En studie är uppstartad för att se om det finns underlag för utvalda annonser som är från (mindre) firmor som är inriktade på sådant som är intressant för oss som sysslar med att hålla i gång äldre motorcyklar.
 
Annonser om vår klubb är införda i MC-folket och MCM/Classic Bike. Svårt att avläsa resultatet men vi fortsätter ett tag till. Och vi har tillsatt en grupp för att se över utformningen av annonsen.
 
Inga aktiviteter är genomförda i år. Men planeringen för kommande aktiviteter fortsätter trots att vi inte säkert vet att de kan genomföras. Vi hoppas alla på ett mer aktivt år!
 
Detta var vårt sista styrelsemöte med Lars Nilsson som ordförande och Hampus von Post som vice ordförande. Vi i styrelsen tackar dom för allt arbete och all energi de lagt ner på klubben. Vi ser fram emot att se dem på kansliet och på träffar framöver. Och i arbetsgrupper!
 
 
Styrelsen
 

Naturligtvis kom större delen av mötet att röra sig om alla handlingar som skall vara framtagna till årsmötet 27 mars. Främst om dokumentet ”Styrelsens förslag” som kommer att innebära en del förändringar i vad MCHK Riks ska arbeta med. Grovt innebär förslaget ett större fokus på medlemmarna i Riks. Mer information kommer i tidningen framöver och på sociala medier.
 
Vi kommer också att föreslå ett tillägg till stadgarna för att formellt ska kunna genomföra årsmöten och liknande med deltagare på distans.
 
Glöm inte att anmäla er till årsmötet. Det görs på mail kansli@mchk.org eller på kansliets telefontid måndagar kl. 10-14.
 
Planering av aktiviteter under året pågår trots att vi inte vet vad som går att genomföra. Bättre att vara förberedda än handfallna.
 
Styrelsen MCHK

Styrelsen sände ut en enkät till alla avdelningar och sektioner innan jul. Denna innehöll frågor om klubbens nutid och framtid. Styrelsen kommer att följa upp denna enkät genom att boka videomöten med alla styrelser. Detta så att vi kan arbeta med en verksamhetsplan för 2021 och vidare framåt.
 
Vi har också arbetat fram ett förslag till budget som ska fastställas vid årsmötet. Detta förslag innehåller visst underskott men resultatet kommer att bero på vilka aktiviteter som går att genomföra under året. Största posten är fortfarande tidningen.
 
På grund av Corona-situationen kommer årsmötet att genomföras som ett videomöte. Kallelse kommer med aviseringen som sänds ut under slutet av januari. Alla medlemmar kan delta på mötet via Zoom men vi önskar att några (max 8) samlas på samma ställe runt om. Mer information om hur detta ska gå till kommer.
 
Styrelsen har avsatt ett stipendium i Nicke Porrys namn för att manifestera hans 90-årsdag. Den ska delas ut till någon som gjort stora insatser för att dokumentera mc-livet i Sverige.
  
Styrelsen MCHK