Mchklogo%20CMYK

NOTISER

2021

Sista förberedelserna inför vårt digitala årsmöte! Du har väl anmält dig via kansli@mchk.org!
 
Vi finslipade på Styrelsens förslag genom att justera texten kring förslaget på ändring i stadgarna för att kunna genomföra möten med deltagare på distans.
 
Vi beslutade också att föreslå Lars Nilsson och Hampus von Post som hedersmedlemmar.
 
Arbetet i styrelsen är för stort för medlemmarna. Därför beslutades att starta arbetsgrupper kring olika frågor. Vi beslutade att starta med försäkringsfrågan då den är ett viktigt argument för medlemskap i MCHK
 
Och vi har fått initiativ att starta en ny krets i Västra Götaland. Vi välkomnar detta initiativ och återkommer med mer info om inriktning för dem.
 
Vi vill påminna ”några” som inte ännu betalt årsavgiften för 2021. Ingen kris i kassan men vi behöver varje sekin för att kunna driva en bra verksamhet. En studie är uppstartad för att se om det finns underlag för utvalda annonser som är från (mindre) firmor som är inriktade på sådant som är intressant för oss som sysslar med att hålla i gång äldre motorcyklar.
 
Annonser om vår klubb är införda i MC-folket och MCM/Classic Bike. Svårt att avläsa resultatet men vi fortsätter ett tag till. Och vi har tillsatt en grupp för att se över utformningen av annonsen.
 
Inga aktiviteter är genomförda i år. Men planeringen för kommande aktiviteter fortsätter trots att vi inte säkert vet att de kan genomföras. Vi hoppas alla på ett mer aktivt år!
 
Detta var vårt sista styrelsemöte med Lars Nilsson som ordförande och Hampus von Post som vice ordförande. Vi i styrelsen tackar dom för allt arbete och all energi de lagt ner på klubben. Vi ser fram emot att se dem på kansliet och på träffar framöver. Och i arbetsgrupper!
 
 
Styrelsen
 

Naturligtvis kom större delen av mötet att röra sig om alla handlingar som skall vara framtagna till årsmötet 27 mars. Främst om dokumentet ”Styrelsens förslag” som kommer att innebära en del förändringar i vad MCHK Riks ska arbeta med. Grovt innebär förslaget ett större fokus på medlemmarna i Riks. Mer information kommer i tidningen framöver och på sociala medier.
 
Vi kommer också att föreslå ett tillägg till stadgarna för att formellt ska kunna genomföra årsmöten och liknande med deltagare på distans.
 
Glöm inte att anmäla er till årsmötet. Det görs på mail kansli@mchk.org eller på kansliets telefontid måndagar kl. 10-14.
 
Planering av aktiviteter under året pågår trots att vi inte vet vad som går att genomföra. Bättre att vara förberedda än handfallna.
 
Styrelsen MCHK

Styrelsen sände ut en enkät till alla avdelningar och sektioner innan jul. Denna innehöll frågor om klubbens nutid och framtid. Styrelsen kommer att följa upp denna enkät genom att boka videomöten med alla styrelser. Detta så att vi kan arbeta med en verksamhetsplan för 2021 och vidare framåt.
 
Vi har också arbetat fram ett förslag till budget som ska fastställas vid årsmötet. Detta förslag innehåller visst underskott men resultatet kommer att bero på vilka aktiviteter som går att genomföra under året. Största posten är fortfarande tidningen.
 
På grund av Corona-situationen kommer årsmötet att genomföras som ett videomöte. Kallelse kommer med aviseringen som sänds ut under slutet av januari. Alla medlemmar kan delta på mötet via Zoom men vi önskar att några (max 8) samlas på samma ställe runt om. Mer information om hur detta ska gå till kommer.
 
Styrelsen har avsatt ett stipendium i Nicke Porrys namn för att manifestera hans 90-årsdag. Den ska delas ut till någon som gjort stora insatser för att dokumentera mc-livet i Sverige.
  
Styrelsen MCHK