Mchklogo%20CMYK

NOTISER

2021 > 02

Naturligtvis kom större delen av mötet att röra sig om alla handlingar som skall vara framtagna till årsmötet 27 mars. Främst om dokumentet ”Styrelsens förslag” som kommer att innebära en del förändringar i vad MCHK Riks ska arbeta med. Grovt innebär förslaget ett större fokus på medlemmarna i Riks. Mer information kommer i tidningen framöver och på sociala medier.
 
Vi kommer också att föreslå ett tillägg till stadgarna för att formellt ska kunna genomföra årsmöten och liknande med deltagare på distans.
 
Glöm inte att anmäla er till årsmötet. Det görs på mail kansli@mchk.org eller på kansliets telefontid måndagar kl. 10-14.
 
Planering av aktiviteter under året pågår trots att vi inte vet vad som går att genomföra. Bättre att vara förberedda än handfallna.
 
Styrelsen MCHK