Mchklogo%20CMYK

NOTISER

2021 > 04

 
Vi har genomfört ett digitalt årsmöte. Tekniken var med oss denna gång och ungefär 25 personer deltog. Glädjande att se många nya ansikten på mötet.
 
Som ny ordförande valdes Lennart Hallme. Lars Nilsson och Hampus von Post avgick ur styrelsen och avtackades. De valdes dessutom till hedersledamöter i föreningen som tack för sina gedigna insatser.
 
Årsmötet godkände en verksamhetsplan för 2021 och framåt som mer fokuserar på de som är direkta medlemmar i MCHK Riks.
 
En av punkterna i planen är att mer arbeta i arbetsgrupper. En grupp kommer att försöka vidareutveckla vår försäkring. Detta arbete har påbörjats. En annan grupp ska arbeta med vår grafiska profil och hur vi marknadsför oss utåt. En annan arbetar vidare med att eventuellt ta in enklare annonser i tidningen.
 
Medlemsintäkterna ligger ungefär enligt plan. Några medlemmar till gör ingenting så hjälp gärna till att värva kamrater till föreningen.
 
Planeringen för årets aktiviteter fortsätter trots osäkerheten om vad som går att genomföra. Nästa evenemang är Bandagen i Gröndal utanför Eskilstuna 8 maj. Följ i kalendariet vad som händer.
 
Och vi har en medlem i styrelsen som har tillgång till en kraftfull skanner. Detta så att vi kan skanna in alla tidningar, meddelandeblad och andra skrifter. Dessutom kommer en annan medlem att gå igenom alla tidningar och indexera. Detta betyder att han går igenom och skriver innehållet så att det blir sökbart med årtal och nummer.
 
Kom ihåg att följa oss på Facebook ” Veteranmotorcyklar och mopeder med MCHK”. Och meddela din e-postadress till kansliet.
 
Styrelsen
MCHK