Mchklogo%20CMYK

NOTISER

2021 > 08

Fortfarande är det Corona-speed på aktiviteterna och vi är försiktiga. Men optimistiska.
 
Debatten om det nya bränslet E10 pågår. Det verkar som det är ok att köra med den nya blandningen men lagring kan bli problematisk då det verkar bli kristaller kvar när det dunstar. Mer fakta kommer i nästa tidning nr. 3.
 
Vi jobbar vidare med försäkringsfrågan nu tillsammans med bl.a MHRF, MCV och Viktoriaklubben.
 
Större delen av mötet ägnades åt det dokument som från början hette ”Vägen framåt” och som sedan blev styrelsens verksamhetsplan för 2021. Det mesta fungerar enligt plan men vi måste få lite mer fokus på medlemshantering och medlemsvärvning.
 
Och planering av kommande evenemang är för enkelt eftersom det mesta är inställt eller publikfritt. Sorgligt men nödvändigt. Det enda vi planerar aktivt just nu är Rixdagen 12-13 november. Den årliga träffen med styrelser i avdelningar och sektioner.  
 
Styrelsen MCHK