Mchklogo%20CMYK

NOTISER

2021 > 10

Kallelsen till Rixdagen är utsänd till alla styrelser. Alla har också meddelat att de deltar med minst en delegat. Temat blir ”vägen framåt” för MCHK. Vi kommer också att se över våra stadgar med avseende på förhållande mellan avdelningar och Riks.
 
Försäkringsgruppen dvs Lasse Nilsson, fortsätter med möten med MHRF och Folksam. Det går inte fort men framåt. Det är stora maskinerier som ska förändras. Försäkringar är svåra.
 
Styrelsen arbetar vidare med utformning av våra annonser. Det blir bra!
 
Och vi kommer, genom en annonsakvisitör, att sända ut en information om pris och villkor för att annonsera i tidningen. Dokumentet ligger på vår hemsida. Sprid det gärna till de företag ni tycker borde annonsera i vår tidning. De får valuta för pengarna. Speciellt de som är först!
 
Det ser fortfarande bra ut både med ekonomi och medlemmar.
 
För de som ännu inte noterat så är MC Mässan i Stockholm 2022 inställd. Vi satsar på 2023!
 
Och vi noterar att Lennart Ohlander får guldmedalj från kungen för sina insatser. Lennart är en av dem som var med från början i MCHK men framförallt i MCHK Racing.
 
Styrelsen MCHK

Nu pågår planeringen av Rixdagen i november. Detta är den årliga träffen för styrelser i de olika avdelningarna och specialsektionenra. Innehåller kommer att fokuseras kring dokumentet ”Vägen framåt” som ligger till grund för vår verksamhetsplan fframåt. Är vi på rätt väg helt enkelt?
 
Försäkringsgruppen jobbar vidare med att få till en bra MHRF-försäkringar för tvåhjulingar (och tre-hjulingar). Nytt möte är inplanerat och denna gång tar vi hjälp av MCV för att få till ett bra paket.
 
Vi jobbar vidare med vår egen profil för våra annonser, plakat, broschyrer och liknande. Intressant att fundera på hur vi vill presentera oss och till vilka vi ska vända oss. Detta gäller ju att hitta nya medlemmar och samtidigt inte glömma er som redan är medlemmar.
 
Vi tittar också på hur vi ska kunna få in annonser i MCHK-tidningen utan att ”förstöra” den. En utmaning!
 
Det har inte varit så många evenemang detta år. Vi fanns på plats på Tidö Slott under Mälaren runt och på Årsracet på Svierstad. Annars pinsamt lugnt.
 
MCV fyller 50 år i år och Ernst Blomstrand och Lennart Olsson delade ut en present. Vi har också haft ett videomöte med delar av MCV för att byta erfarenheter kring administration. Samt om försäkringar.
 
En arbetsgrupp ska tillsättas för att hitta vägar till nya medlemmar och dessutom följa upp hur de nya medlemmar vi får har hittat oss.
 
Styrelsen MCHK