Mchklogo%20CMYK

NOTISER

2021 > 12

På Rixdagen den 12-13 november 2021 samlades 25 st representanter från MCHK – avdelningar, sektioner, kretsar och Riks. Vi möttes på Sjögestad Motell och under dagarna fördes intressanta och givande diskussioner baserat på de underlag som presenterats i förväg samt åsikter och synpunkter deltagarna förde med sig. Några beslut togs. Läs mer här...