Mchklogo%20CMYK

NOTISER

2022

Till fredagens lunch den 18 november samlades 25 förväntansfulla deltagare i MCHK:s Rixdag. Rixdagen är ett organ där MCHK och dess avdelningar och sektioner har tillfälle att lyfta gemensamma frågor och funderingar för att genom diskussion finna bra lösningar som vi kan dela med oss av till varandra.
Fredagens samtal fokuserade mycket på vad vi gjort under året som varit. Och vad vi har gjort! Det har varit rallyn och race, fikaträffar, utflykter, garagekvällar, avrostningar, studiebesök… listan kan göras hur lång som helst. Det hela mynnade ut i att vi har en mycket aktiv verksamhet som involverar många, både arrangörer, funktionärer och framförallt deltagare.
Men, vi vill mer. Det visade sig framförallt under lördagens diskussioner som gällde året som kommer – 2023. Vad kan vi göra mer? Hur kan vi hjälpas åt? Hur kan vi locka fler att delta tillsammans med oss? Många frågor och många förslag på åtgärder. Vi har alla olika vägar att nå dit och många intressanta förslag togs fram.
Deltagarna har nu under vintern ett gediget arbete att i sina styrelser diskutera alla de möjligheter som togs upp och förverkliga dem i konkreta planer. Vi ser fram emot kommande säsong och hoppas på fler nya medlemmar och fortsatt många lockande aktiviteter.
Vid tangentbordet – Sanna Bronell, Kansliet

Noteringar från senaste styrelsemöte juni 2022
 
En ny folder som kortfattat beskriver vårt arbete tas fram för att delas ut på olika evenemang under sommaren.
Apropå evenemang – på hemsidan uppdaterar vi kontinuerligt alla evenemang som våra lokalavdelningar och specialsektioner håller … och som vi får information om. Passa på att besöka oss. På många av dessa aktiviteter deltar även någon eller delar av styrelsen. Kom gärna fram och hälsa.
Framförallt vill vi förorda vårt Årsrally – Skaraborgsrallyt – den 12-13 augusti som fortfarande har några platser kvar.
Återställandet av kansliet efter den stora avloppsläckan i februari är äntligen på väg att bli klar. Vi hoppas få det mesta på plats nu under sommaren. Därmed kan vi återigen öppna kansliet och arkivet som varit magasinerat under hela denna tid.  
Slutligen vill vi tacka för deltagande på årsmötet som genomfördes den 26 mars. Alla handlingar och signerat protokoll ligger på hemsidan.
Vi ses på någon av alla våra aktiviteter som sker i sommar.
Styrelsen MCHK

Alla dokument är klara inför årsmötet och ligger redan på hemsidan.
 
Glöm inte att anmäla er till årsmötet. Det genomförs som ett videomöte med anmälan till kansli@mchk.org. För er som vill och kan kommer delar av styrelsen att finnas i en lokal i Solna. Meddela om du vill komma dit.
 
Styrelsens förslag innehåller inga revolutionerande förslag. Vi fortsätter i stort som förut men med en nysatsning på ”new Classic ” dvs -80 och -90-tals mc. Vi har en stor fördel där både kunskapsmässigt i styrelsen och när det gäller vår försäkring. Vi kommer också att titta mer på möjligheterna att ”provköra" på bana. Detta för att kunna vädra klenoderna på asfalt under organiserade former. Mer info kommer.
 
En ny broschyr kommer att tas fram som stöder denna satsning på new classic tillsammans med ny annons som kommer i bl.a MCM Classic framöver.
 
Årets avisering är utsänd. Hoppas ni betalt! Som vanligt blir det en del avhopp kring årsskiftet men vi känner att vi balanserar detta med ett litet men ändå tillskott av nya medlemmar.
 
Äntligen drar de externa aktiviteterna igång. För oss handlar det ”bara” om att prioritera vad vi hinner och orkar delta på. Säg hej till oss och dela gärna vår börda att synas. Det är kul!
 
Styrelsen MCHK
 

Kansliet har råkat ut för en vattenläcka. Ingen person eller några handlingar har blivit skadade utan skadorna är begränsade till golv och utrustning. 
I och med detta är vi tvungna att pausa visst arbete då mycket underlag har magasinerats. Förfrågningar om bl.a. arkivmaterial hoppas vi kunna hjälpa med till i maj igen.  

Snart årsmöte och nästan alla dokument är klara för revisorer, medlemmar och naturligtvis påskrifter. Glöm inte anmäla er till videomötet 26 mars. Anmälan till kansli@mchk.org.
 
Vi jobbar med att förnya vårt presentationsmaterial av klubben. Främt handlar det om att flytta fram fokus till lite nyare mc utan att glömma bort vårt arv och våra medlemmar. Den nya kretsen ”New Classic” är en plattform att nytta. Och vi kanske ska hänga på trenden med plastraketer från -80 och -90-talet?
 
Vi kommer erbjuda ett digitalt lagringsutrymme till avdelningar och sektioner. Allt samlat på ett säkert ställe tror vi är bra.
 
Dessutom fortsätter planeringen för vårt deltagande i olika aktiviteter där Gröndal 21 maj är först i raden. Bered er på att det blir en intensiv vår och höst med mycket att ta igen. Vi hoppas ni får mycket åktid och lite garagetid i år!
 
Styrelsen MCHK