Mchklogo%20CMYK

NOTISER

2022 > 02

Kansliet har råkat ut för en vattenläcka. Ingen person eller några handlingar har blivit skadade utan skadorna är begränsade till golv och utrustning. 
I och med detta är vi tvungna att pausa visst arbete då mycket underlag har magasinerats. Förfrågningar om bl.a. arkivmaterial hoppas vi kunna hjälpa med till i maj igen.  

Snart årsmöte och nästan alla dokument är klara för revisorer, medlemmar och naturligtvis påskrifter. Glöm inte anmäla er till videomötet 26 mars. Anmälan till kansli@mchk.org.
 
Vi jobbar med att förnya vårt presentationsmaterial av klubben. Främt handlar det om att flytta fram fokus till lite nyare mc utan att glömma bort vårt arv och våra medlemmar. Den nya kretsen ”New Classic” är en plattform att nytta. Och vi kanske ska hänga på trenden med plastraketer från -80 och -90-talet?
 
Vi kommer erbjuda ett digitalt lagringsutrymme till avdelningar och sektioner. Allt samlat på ett säkert ställe tror vi är bra.
 
Dessutom fortsätter planeringen för vårt deltagande i olika aktiviteter där Gröndal 21 maj är först i raden. Bered er på att det blir en intensiv vår och höst med mycket att ta igen. Vi hoppas ni får mycket åktid och lite garagetid i år!
 
Styrelsen MCHK