Mchklogo%20CMYK

NOTISER

2022 > 07

Noteringar från senaste styrelsemöte juni 2022
 
En ny folder som kortfattat beskriver vårt arbete tas fram för att delas ut på olika evenemang under sommaren.
Apropå evenemang – på hemsidan uppdaterar vi kontinuerligt alla evenemang som våra lokalavdelningar och specialsektioner håller … och som vi får information om. Passa på att besöka oss. På många av dessa aktiviteter deltar även någon eller delar av styrelsen. Kom gärna fram och hälsa.
Framförallt vill vi förorda vårt Årsrally – Skaraborgsrallyt – den 12-13 augusti som fortfarande har några platser kvar.
Återställandet av kansliet efter den stora avloppsläckan i februari är äntligen på väg att bli klar. Vi hoppas få det mesta på plats nu under sommaren. Därmed kan vi återigen öppna kansliet och arkivet som varit magasinerat under hela denna tid.  
Slutligen vill vi tacka för deltagande på årsmötet som genomfördes den 26 mars. Alla handlingar och signerat protokoll ligger på hemsidan.
Vi ses på någon av alla våra aktiviteter som sker i sommar.
Styrelsen MCHK