Mchklogo%20CMYK

NOTISER

2018 > 02

Nu återstår enbart rapport från revisorerna och styrelsens förslag så är alla dokument till årsmötet klara. Känns bra.
 
Vi påbörjar en revidering av vårt miljöprogram genom att låna från MCHK Sörmland och MHRF.
 
MCHK Riks planerar att delta i ett antal externa aktiviteter under året och vi gick igenom vem i styrelsen som ska ansvara för deltagandet i respektive aktivitet.
 
Genom misstag och missförstånd fick MCHK Rundbana inte ut sitt aktivitetsstöd för sina 208 medlemmar under 2017. Vi korrigerar detta och genomför nu utbetalningen.
 
Den enkät vi skulle bifogat med tidningen i nr 2018-1 får dröja till nästa nummer då VMCC i England först vill sammanställa sitt resultat.
 
Vi har fått en uppsättning profilkläder som vi ska dela ut till styrelsen i avdelningar och sektioner. Detta enligt förslag från Rixdagen. På detta sätt markerar vi en större synlighet och närvaro när vi rör oss bland folk. Hoppas dom används synligt och tydligt. Utdelning kan ske på årsmötet eller sändas som paket.
 
Vi diskuterade mycket kring försäkringen och hur vi ska hantera detta framöver. Vår MHRF-försäkring är ett viktigt kort i vårt erbjudande till medlemmarna samtidigt som konkurrensen på försäkringsmarknaden har ökat. Vi har fördelar men utnyttjar dom inte fullt ut. MHRF har genomfört en utbildning av besiktningsmän och kommer att föra en uppdatering så att namnen är mer aktuella. Reaktionen på artiklarna i tidningen om försäkringar har inte varit överväldigande så vi vet inte intresset bland medlemmarna. Sammanfattningsvis så gör vi inga stora aktiviteter före sommaren utan sonderar bland våra medlemmar.
 
Kansliet har anställt Sanna Bronell som ersättare till Sven som gick vidare till annat jobb. Tack Sven och välkommen Sanna.
 
Vi genomför en ny studiedag kring medlemsregistret i slutet av februari. Nu används registret aktivt av flera klubbar och nya är välkomna. Även den gemensamma webben har aktiva användare.
 
Lars N skriver i sin ledare i 2018-1 om att det finns möjligheter till alternativa former för klubbar som innebär enklare administration. Diskussionen kring detta fortsätter.
 
Norsk veteranmotosykkel klubb har inte funnits bland våra vänföreningar. Vi sänder en inbjudan till dem om samarbete.
 
Transportstyrelsen jobbar vidare med frågan om påhängsmotorer. Vi återkommer om/när vi får mer besked.
 
Lars Johansson

Mycket tid detta möte gick åt till förberedelser för årsmötet 18 mars samt uppföljning av vårt interna tidningsseminarium.
 
Innehållet i tidningen är i stort sett bra men vi ska försöka få lite mer teknikinnehåll samt skriva lite mer kring våra sociala aktiviteter. Kanske vara lite mer framåtriktade och puffa mer för kommande evenemang för att få ännu fler deltagare.
 
Organisationen kring tidningen är inte helt optimal då några personer drar ett stort lass. Vi diskuterade vilken typ av resursförstärkning som är önskvärd. Denna diskussion kommer att fortsätta och ska avspeglas i årets budget.
 
Stadgarna behöver redigeras främst för att hantera den uppdaterade PUL som nu heter GDPR. Vi, liksom alla sektioner och avdelningar, behöver kunna hantera vissa personuppgifter för att kunna sköta sin verksamhet. Vi måste ha ett uttryckligt tillstånd från våra medlemmar för detta. Styrelsen kommer att återkomma med förslag på skrivningar i stadgarna och på inbetalningskorten till alla lokala styrelser. För ändring i MCHK stadgar ör det försent då ändring i våra stadgar ska meddelas med två månaders framförhållning!
 
Vi beslutade att MCHK årsrally ska vara Båvernrundan. Planering för samarbete har redan påbörjats. Vi beslutade också att konvertera ytterligare 5 16 mm filmer till digitalt format så att avdelningar och sektioner kan använda dem vid sina medlemsmöten.  Och MCHK kommer att vara representerat av Lennart Fransson vid MCHK ordförandekonferens.
 
Kansliet får ständigt frågor om priser på begagnade mc. Både från presumtiva köpare och från dödsbon som måste sälja. Vi provar med ett samarbete med Mats Olsson framförallt kring dödsbovärderingar. Vi vill gärna ha motsvarande samarbete med fler och ställer frågan via olika kanaler.
 
Lars Johansson