Mchklogo%20CMYK

Rapport från styrelsen 19 feb.

Nu återstår enbart rapport från revisorerna och styrelsens förslag så är alla dokument till årsmötet klara. Känns bra.
 
Vi påbörjar en revidering av vårt miljöprogram genom att låna från MCHK Sörmland och MHRF.
 
MCHK Riks planerar att delta i ett antal externa aktiviteter under året och vi gick igenom vem i styrelsen som ska ansvara för deltagandet i respektive aktivitet.
 
Genom misstag och missförstånd fick MCHK Rundbana inte ut sitt aktivitetsstöd för sina 208 medlemmar under 2017. Vi korrigerar detta och genomför nu utbetalningen.
 
Den enkät vi skulle bifogat med tidningen i nr 2018-1 får dröja till nästa nummer då VMCC i England först vill sammanställa sitt resultat.
 
Vi har fått en uppsättning profilkläder som vi ska dela ut till styrelsen i avdelningar och sektioner. Detta enligt förslag från Rixdagen. På detta sätt markerar vi en större synlighet och närvaro när vi rör oss bland folk. Hoppas dom används synligt och tydligt. Utdelning kan ske på årsmötet eller sändas som paket.
 
Vi diskuterade mycket kring försäkringen och hur vi ska hantera detta framöver. Vår MHRF-försäkring är ett viktigt kort i vårt erbjudande till medlemmarna samtidigt som konkurrensen på försäkringsmarknaden har ökat. Vi har fördelar men utnyttjar dom inte fullt ut. MHRF har genomfört en utbildning av besiktningsmän och kommer att föra en uppdatering så att namnen är mer aktuella. Reaktionen på artiklarna i tidningen om försäkringar har inte varit överväldigande så vi vet inte intresset bland medlemmarna. Sammanfattningsvis så gör vi inga stora aktiviteter före sommaren utan sonderar bland våra medlemmar.
 
Kansliet har anställt Sanna Bronell som ersättare till Sven som gick vidare till annat jobb. Tack Sven och välkommen Sanna.
 
Vi genomför en ny studiedag kring medlemsregistret i slutet av februari. Nu används registret aktivt av flera klubbar och nya är välkomna. Även den gemensamma webben har aktiva användare.
 
Lars N skriver i sin ledare i 2018-1 om att det finns möjligheter till alternativa former för klubbar som innebär enklare administration. Diskussionen kring detta fortsätter.
 
Norsk veteranmotosykkel klubb har inte funnits bland våra vänföreningar. Vi sänder en inbjudan till dem om samarbete.
 
Transportstyrelsen jobbar vidare med frågan om påhängsmotorer. Vi återkommer om/när vi får mer besked.
 
Lars Johansson

Nyhetsarkiv