Mchklogo%20CMYK

NOTISER

2020 > 11

Klubbenkät

FIVAs världsomspännande klubbenkät har fått förlängd svarstid och kan nu besvaras till den 15 december. Drygt 50 svenska klubbar har svarat, men vi vill gärna ha fler. Mer information hittas här: