Mchklogo%20CMYK

NOTISER

2018

Styrelsen noterar att säsongens alla aktiviteter och arrangemang har genomförts på ett utmärkt sätt. Många och stora insatser har gjorts av alla dem som planerat och genomfört rallyn och andra begivenheter.
 
Tidningen har kommit ut med ett fullmatat och varierat innehåll. Tyvärr fördröjdes utsändningen något. Vi beklagar. Vårt eget fel.
 
Vi har nu utsett en fast redaktion med 6 personer. Därutöver finns en krets av idégivare och skribenter. Vi hoppas att flera vill höra av sig. Vi behöver flera bidrag från lokalavdelningar och specialsektioner. Tillförordnad redaktionschef är Lars Johansson. Vem är intresserad av att bli vår redaktionschef?
 
Det blev ett fantastiskt gensvar på enkäten. Vi har gått igenom svaren. Senaste numret av MCHK tidningen presenterar en del av resultatet och kommentarer finns i ledaren. Det börjar utkristallisera sig ett antal förslag och åtgärder som kommer att diskuteras fram till Rixdagen och under Rixdagen i slutet av november. Ledorden för att genomföra förslag och önskemål är samverkan, samarbete och kommunikation. Några av kommentarerna har redan medfört ökat innehåll av lokala aktiviteter i tidningen.
 
Vi ägnade oss vidare åt förberedelserna för Rixdagen. Kallelse sänds ut till avdelningar och sektioner inom kort.
 
Mc-mässan i januari kommer att vara i Friends Arena. Vi deltar med en monter tillsammans med MCHK Racing. Mer om detta kommer senare. Vi fortsätter med aktiviteten MCHK bandag på Gröndal/Eskilstuna motorstadion i vår. Detta blir ett tillfälle att testa mc som annars inte får köras på gator och torg. Förhoppningsvis får vi till en grupp med riktiga gammelhojar som annars bara står stilla. Planera för detta med era klenoder!
 
Ekonomin är bra för föreningen och antalet medlemmar ökar något. Det gläds vi åt. Och vi har samarbete på gång med andra mc-organisationer som vi ska ta tag i.
 
Vi har uppmärksammat att några av våra avdelningar (Syd och Östgöta) fyllt 50 år. Grattis!

Nu är Windmillrallyt i Kaltenkirchen Tyskland avklarat 20-22 juli. Får återkomma om resultat i rallyt men hedrande "Bonhams Trophy för vinnaren av Concour De Elegance" till detta ekipage med start nr 70. Rallyt går vart annat år över två dagar ca. 15 och 10 mil, tävlingsmomentet är att köra ett antal sträckor med 30 eller 36 km/tim i förutbestämd hastighet. Totalt var vi 217 deltagande fordon från 10 nationer varav 20 svenska. Tyskarna är väldigt duktiga på att arrangera allt flyter bra god mat, trevlig gemenskap och ett fantastiskt väder.
 
Motorcykel Henderson modell K,1300 cc 1920. Köpte cykeln som 20 åring 1968 på hösten, renoverad och klar 1971. Den har sedan snällt rullat på genom åren med lite service då och då.Har alltså ägt cykeln i 50 år denna höst, tänk vad tiden går.

Refererat av Jan-Erik Carlsson

MCHK lagrar personuppgifter på medlemmarna i klubben för att kunna bedriva sin verksamhet på ett effektivt sätt. Uppgifterna lagras i ett Medlemsregister. Detta register tillhandahålls också för avdelningar och sektioner för att användas på samma sätt.

Läs mer på MCHK.org

Rapport från MCHK Styrelse 2018-05-28
Vi ägnade stor del av mötet till att gå igenom ett antal dokument. Det som fick mest energi är Arbetsordning för styrelse och redaktion. Vi har hittills arbetat trots att vi inte haft detta dokumenterat men nu är det dags. Framförallt har arbetet med tidningen ökat samt att det är på väg en del förändringar i styrelsen med avgångar aviserade. Dokumentet behöver några vändor till innan vi fastställer.

Vi arbetar också med ett Miljöprogram, en Handlingsplan vid kriser samt en Evenemangshandbok.
 
Arbetet med att forma arbetet i redaktionen och att hitta en redaktionschef och andra befattningshavare pågår.
 
MCHK Mälardalen genomförde en Bandag i Eskilstuna med möjlighet att få köra tvåhjulingar som inte är gatreggade eller licensierade för tävling. Många olika fordon kom bl.a. ett gäng 50-kubikare med kinamotorer och fri trimning. Barnsligt kul!
 
Planering för övriga evenemang fortgår enligt plan.
 
Ekonomin är som vanligt god såhär års när alla medlemsintäkter inkommit. Både intäkterna och antalet medlemmar följer plan mycket bra!
 
Enkäten till våra medlemmar är sammanställd och bifogas nummer 2 av tidningen.
 
Enligt beslutet på årsmötet lämnar MCHK Riks ett Aktivitetsbidrag till avdelningar och sektioner på 25 kr per medlem. Riktlinjer för ansökan ska sändas ut snarast.
 
En policy för hantering av personuppgifter ska formuleras snarast.
 
Lars Johansson

 

Vi inledde med en mer detaljerad diskussion kring våra externa aktiviteter och vem som ska ansvara och delta. Planerna är Bandag i Eskilstuna 19/5, Motorhistoriska dagen i Stockholm 6/6, Båvenrundan 29/6, årsracet i Sviesta 3-5/8 samt Mälaren Runt 11/8. Dessutom ska vi delta i lokala aktiviteter och träffa lokala klubbar så mycket vi orkar.
 
Arvoden är en ständig fråga till uppmärksamhet. Styrelsen får idag ingen ersättning förutom kostnadsersättning för ev. resa samt avgiftsbefrielse. Detsamma gäller redaktionen. Vi ser ingen anledning att ändra på detta just nu och ersätta avgiftsbefrielsen med arvode.
 
Styrelsen arbetar ständigt med sitt inre arbete och arbetsordning. Ett arbetsdokument finns framtaget so dokumenterar styrelsearbetet och redaktionen lite tydligare än idag. Denna diskussion fortsätter.
 
Idag har vi ett avgränsat miljöprogram. Förslag finns att utöka detta eller eventuellt ”bara” hänvisa till MHRF utomordentliga Miljöprogram.
 
Även dokument finns för Handlingsplan vid kriser samt en Evenemangshandbok. Dessa kommer också att gås igenom och senare fastställas.
 
Vi kommer att genomföra en enkät om klubbens arbete och framtid. Enkäten sänds ut med nästa nummer av tidningen och vi ber alla att ta del av detta och besvara frågorna. Vi behöver riktlinjer åt vilket håll klubben ska gå!
 
Styrelsen har gått igenom vårt förråd av regalier dvs märken, kläder, skyltar o.d. och vi har beslutat att avveckla ganska mycket och bara spar arkivex.
 
 

MCHK Mälardalen öppnade Mc-museet Gyllene Hjulet 1 maj med 123 besökare som fick vara med om invigningen av det nya "landmärket" Gyllene Hjulen, Sture Andersson ordf. i MCHK Mälardalen och Stig Gustavsson från Bruksmuseet gjorde invigningen.

Klubbens Ragge Jagero intervjuade Erik Stenlund och Per-Olof "Posa" Serenius som berättade om sina resor och tävlingar i Europa och Ryssland. Höjdpunkten för Erik Stenlund var när han som 21 åring och första föraren utan för "Östblocket" tog VM-titel 1984 inför 35000 åskådare på Lenin Stadion i Moskva. Posa Serenius minns med glädje när han 2002 vid 57 års ålder säkrade sin andra VM-titel i Assen, Holland i strålande sol och med åtta ryska förare som gjorde allt för att ta guldet.
MCHK Mälardalen konstaterar att det var en mycket bra start på Mc-museet säsongen.

Lennart ”Rostfria” Andersson har under vintern med hjälp av några i klubben samt Folkets Hus planerat för en Isle of Man träff
Björn Gunnarsson var kallad och höll ett fantastiskt fint och medryckande föredrag med bilder och filmer om TT -tävlingarna på Ön, hur det är att förbereda sig och genomföra tävling och träning på en 6 mil lång bana med 264 kurvor. Björn är i dag ensam svensk som kör Isle of Man
Vi som hade nöjet att närvara och lyssna riktar ett stort tack till Björn Gunnarsson och "Rostfria" som drog igång detta.

Evenemanget är den 19 april kl. 18.30 på
MC Collection
Landsnoravägen 42
192 51 Sollentuna

"En kväll med Nicke Porry - mannen som startade MCHK och som grävde fram Husqvarnas 30-talsracers ur gömmorna"
Även Christer Watz deltar och Robert Lavér är moderator. MCHK står för entréavgiften. Varmt välkomna till en mycket intressant och minnesvärd kväll! Fri éntre.

Denna bild hittade vi i MCHK:s arkiv. Borde vara från 50-talet. Den ser också väldigt svensk ut. Den är uppklistrad på en skiva i storlek ca 70 x 80 cm. Känner du igen någon på bilden? Vet du var den är fotad? Hör gärna av dig till oss om du vet något!

Nu finns den ute, boken som behandlar den mytomspunne Gunnar Hagström. Känd inom hela motorvärlden för sina konstruktioner, bland annat SRM-motorn, HRM-motorn som var en vidareutveckling av SRM, Motocrossmaskinerna baserade på Albin-motorn, utbordarmotorn den s.k Jadénmotorn. Mycket mera finns men allt kan inte nämnas här, det är en omfattande konstruktions-gärning som Gunnar bidragit med.
 
På närmare 70 sidor har Ralf Arvidsson samlat bilder, skrivit informativ text som är svår att finna någon annanstans. Boken trycks i begränsad upplaga, så passa på. Du kan beställa boken från det lilla förlaget Stilleben och den kostar 190.- plus fraktkostnaden hem till dig.

Nu återstår enbart rapport från revisorerna och styrelsens förslag så är alla dokument till årsmötet klara. Känns bra.
 
Vi påbörjar en revidering av vårt miljöprogram genom att låna från MCHK Sörmland och MHRF.
 
MCHK Riks planerar att delta i ett antal externa aktiviteter under året och vi gick igenom vem i styrelsen som ska ansvara för deltagandet i respektive aktivitet.
 
Genom misstag och missförstånd fick MCHK Rundbana inte ut sitt aktivitetsstöd för sina 208 medlemmar under 2017. Vi korrigerar detta och genomför nu utbetalningen.
 
Den enkät vi skulle bifogat med tidningen i nr 2018-1 får dröja till nästa nummer då VMCC i England först vill sammanställa sitt resultat.
 
Vi har fått en uppsättning profilkläder som vi ska dela ut till styrelsen i avdelningar och sektioner. Detta enligt förslag från Rixdagen. På detta sätt markerar vi en större synlighet och närvaro när vi rör oss bland folk. Hoppas dom används synligt och tydligt. Utdelning kan ske på årsmötet eller sändas som paket.
 
Vi diskuterade mycket kring försäkringen och hur vi ska hantera detta framöver. Vår MHRF-försäkring är ett viktigt kort i vårt erbjudande till medlemmarna samtidigt som konkurrensen på försäkringsmarknaden har ökat. Vi har fördelar men utnyttjar dom inte fullt ut. MHRF har genomfört en utbildning av besiktningsmän och kommer att föra en uppdatering så att namnen är mer aktuella. Reaktionen på artiklarna i tidningen om försäkringar har inte varit överväldigande så vi vet inte intresset bland medlemmarna. Sammanfattningsvis så gör vi inga stora aktiviteter före sommaren utan sonderar bland våra medlemmar.
 
Kansliet har anställt Sanna Bronell som ersättare till Sven som gick vidare till annat jobb. Tack Sven och välkommen Sanna.
 
Vi genomför en ny studiedag kring medlemsregistret i slutet av februari. Nu används registret aktivt av flera klubbar och nya är välkomna. Även den gemensamma webben har aktiva användare.
 
Lars N skriver i sin ledare i 2018-1 om att det finns möjligheter till alternativa former för klubbar som innebär enklare administration. Diskussionen kring detta fortsätter.
 
Norsk veteranmotosykkel klubb har inte funnits bland våra vänföreningar. Vi sänder en inbjudan till dem om samarbete.
 
Transportstyrelsen jobbar vidare med frågan om påhängsmotorer. Vi återkommer om/när vi får mer besked.
 
Lars Johansson

Mycket tid detta möte gick åt till förberedelser för årsmötet 18 mars samt uppföljning av vårt interna tidningsseminarium.
 
Innehållet i tidningen är i stort sett bra men vi ska försöka få lite mer teknikinnehåll samt skriva lite mer kring våra sociala aktiviteter. Kanske vara lite mer framåtriktade och puffa mer för kommande evenemang för att få ännu fler deltagare.
 
Organisationen kring tidningen är inte helt optimal då några personer drar ett stort lass. Vi diskuterade vilken typ av resursförstärkning som är önskvärd. Denna diskussion kommer att fortsätta och ska avspeglas i årets budget.
 
Stadgarna behöver redigeras främst för att hantera den uppdaterade PUL som nu heter GDPR. Vi, liksom alla sektioner och avdelningar, behöver kunna hantera vissa personuppgifter för att kunna sköta sin verksamhet. Vi måste ha ett uttryckligt tillstånd från våra medlemmar för detta. Styrelsen kommer att återkomma med förslag på skrivningar i stadgarna och på inbetalningskorten till alla lokala styrelser. För ändring i MCHK stadgar ör det försent då ändring i våra stadgar ska meddelas med två månaders framförhållning!
 
Vi beslutade att MCHK årsrally ska vara Båvernrundan. Planering för samarbete har redan påbörjats. Vi beslutade också att konvertera ytterligare 5 16 mm filmer till digitalt format så att avdelningar och sektioner kan använda dem vid sina medlemsmöten.  Och MCHK kommer att vara representerat av Lennart Fransson vid MCHK ordförandekonferens.
 
Kansliet får ständigt frågor om priser på begagnade mc. Både från presumtiva köpare och från dödsbon som måste sälja. Vi provar med ett samarbete med Mats Olsson framförallt kring dödsbovärderingar. Vi vill gärna ha motsvarande samarbete med fler och ställer frågan via olika kanaler.
 
Lars Johansson

MCHK arbetar med digitalisering av sin verksamhet. Vi erbjuder våra klubbar och avdelningar en plattform för medlemsregister och hemsida. Dagens möte innehåller en genomgång av vårt register och hemsida för de avdelningar och sektioner som arbetar med att komma in i systemet. En enkel adninistration och enkla informationskanaler är nödvändigt för att vara en attraktiv klubb i framtiden. Gävleborg, Syd, Mälardalen och Stockholm är först ut och banar väg för övriga.