Mchklogo%20CMYK

NOTISER

2024

Hej,
Halva året klart, men mycket återstår och de kommande månaderna är fyllda med aktiviteter. Berätta för vänner och bekanta om vad vi har att visa upp och hur trevligt vi har det. Vår hemsida är fylld med olika trevliga arrangemang.
 
Mc-litteratur i klubbens bibliotek
Det finns möjlighet för alla medlemmar att få låna av de nästan 600 böckerna under en begränsad tid på 4 veckor som en del av förmånen med ett medlemskap i MCHK. Handböcker, manualer, säljbroshyrer, biografier etc..
Förteckning finns här
Antingen hämtas boken genom personligt besök på Dukvägen 23 i Bromma, Stockholm, eller så postar kansliet boken till självkostnadspris (emballage och porto) med Postnord. 
Är du intresserad av att låna en bok så kontakta MCHK:s kansli genom mejl eller telefon 08-260784. Vår telefontid är måndagar 10-14.

Om du har material hemma som Du kan donera till MCHK:s bibliotek, tveka inte att ta kontakt med kansliet. Vi är väldigt tacksamma för alla donationer!
 
Erbjudandet till nya medlemmar
Vi blir gärna fler i vår klubb och följande erbjudande gäller för nya medlemmar eller de som inte varit medlemmar under senaste året:
200:- för nya medlemmar med 4 nummer av tidningen, medlemsbrev, tillgång till MHRF försäkring och kontakt med många likasinnade med mc-intresse.
För icke tidigare medlemmar finns ansökningsuppgifterna tydligt på hemsidan.
 
Sugen på att hjälpa till?
Har du något som du vill komma med i MCHK tidningen eller i ett sådant här månadsbrev, så hör av dig till kansli@mchk.org.
 
MCHK - klubben är vi tillsammans.
 
Bästa sommarhälsningar från styrelsen 
Lennart Olsson, ordförande med mobil 070-656 22 80  

Hej,
Nu är sommaren här med mycket aktiviteter. 
Bland det som står närmst och som vi var och en kan bidra med, är att sprida kunskap om motorcykelhistoria den 6 juni som ju även är den Motorhistoriska dagen. Om du inte deltar i något arrangemang i övrigt, så kan du kanske ställa ditt eller dina fordon så att andra kan beskåda vad vi håller på med på garageuppfarten eller någon annanstans där människor passerar. Hela dagen eller några timmar så kan vi synas.
Glöm inte att hålla ett öga på det du ställer ut och lås väl.
 
Erbjudande till nya medlemmar.
Vi behöver bli fler i vår klubb och följande erbjudande gäller för nya medlemmar eller de som inte varit medlemmar under senaste året:
200:- för nya medlemmar med 4 nummer av tidningen, medlemsbrev, tillgång till MHRF försäkring och kontakt med många likasinnade med mc-intresse.
För icke tidigare medlemmar finns ansökningsuppgifterna tydligt på hemsidan.
 
Sugen på att hjälpa till?
Har du något som du vill komma med i MCHK tidningen eller i ett sådant här månadsbrev, så hör av dig till kansli@mchk.org.
 
MCHK - klubben är vi tillsammans.
 
Bästa hälsningar från styrelsen 
Lennart Olsson, ordförande med mobil 070-656 22 80  
 
Facebook

Hej,
Valborgseldens glöd har svalnat med en ny dag i vardande och med den en ny månad - sköna maj med nya aktiviteter och nytt månadsbrev.
Kalendariet med evenemang innehåller mycket som var och en kan delta i.
Besök gärna de olika lokalavdelningarna och specialsektionerna som gäster om du inte är direkt medlem i de enskilda avdelningarna och sektionerna.
Vi har gemensamma intressen och umgås ju gärna med likasinnade.
Erbjudandet till nya medlemmar har redan resulterat i ett fyrtiotal ansökningar på en dryg månad. Medlemmar som lämnar klubben anger framförallt det är av åldersskäl, så vi behöver fylla på.
Dessutom behöver vi bli fler i vår klubb och introduktionserbjudandet gäller för nya medlemmar eller de som inte varit medlemmar under senaste året. 
200:- för nya medlemmar med 4 nummer av tidningen, medlemsbrev, tillgång till MHRF försäkring och kontakt med många likasinnade med mc-intresse.
Vi har även tagit fram ett litet A6 kort med erbjudandet och som vänder sig till intresserade, som ännu inte är medlemmar. Skicka ett mail med namn och adress till vår e-post om du vill ha en bunt kort och dela ut i olika sammanhang, så kommer de med posten.
För icke tidigare medlemmar finns ansökningsuppgifterna tydligt på hemsidan.
Sugen på att hjälpa till?
Har du något som du vill komma med i MCHK tidningen eller i ett sådant här månadsbrev, så hör av dig till oss per e-post
MCHK - klubben är vi tillsammans.
 
Bästa hälsningar från styrelsen 
Lennart Olsson, ordförande med mobil 070-656 22 80  
 
Facebook och Hemsida 
 

Hej,
Hoppas en lång helg har gjort gott. Kanske med lite mek och puts och nu kan vi väl anse att vi träder in i den varma årstiden med många aktiviteter och mycket att se fram emot.
 
Årsmötet avhölls dels Oskarsrogatan i Solna och dels via Internet och Zoom med totalt 23 medlemmar varav 13 st deltog på distans. Ett antal ärenden avhandlades med bland annat val till styrelse. Notera den geografiska spridningen tilltar över landet.
 
Ledamöter:
Lennart Olsson, Malmö, ordförande. Vald till 2025.
Lennart Hallme, Spånga. Vald till 2025.
Lennart Larsson, Upplands Väsby. Vald till 2025
Sanna Bronell, Stockholm. Nyval till 2025.
Peter Sandström, Upplands Väsby. Vald till 2025.
Michael Rehnberg. Götene. Omvald till 2026.
Dick Eriksson, Skövde. Nyval till 2026.
Suppleanter:
Kent Nilsson, Gävle. Omval till 2025.
Patrik Brinell Wecksell, Braås. Nyval till 2025.
 
MCHK tidningen är under produktion och beräknas komma i din brevlåda inom någon vecka.
 
Erbjudande till nya medlemmar.  Vi behöver bli fler i vår klubb och följande erbjudande gäller för nya medlemmar eller de som inte varit medlemmar under senaste året. 200:- för nya medlemmar med 4 nummer av tidningen, medlemsbrev, tillgång till MHRF försäkring och kontakt med många likasinnade med mc-intresse. Vi har även tagit fram ett litet A6 kort med erbjudandet och som vänder sig till intresserade, som inte ännu är medlemmar. Skicka ett mail med namn och adress till kansli@mchk.org om du vill ha en bunt kort och dela ut i olika sammanhang, så kommer de med posten.     
 
Sugen på att hjälpa till? Har du något som du vill komma med i tidningen eller i ett sådant här månadsbrev, så hör av dig?
 
Bästa hälsningar från styrelsen 
Lennart Olsson, ordförande med mobil 070-656 22 80  

Hej,
Våren i antågande, näsvingarna sniffar efter oljedofter, öronen lystrar igenkännade och en del att ta tag i igen.  
 
Årsmöte MCHK den 23 mars kl. 13.00
Antingen hemma hos dig som videomöte via Zoom och Internet eller på plats på Oskarsrogatan 7 i Solna.  
Nödvändig utrustning för att delta är dator, padda eller smartphone av något slag med kamera och mikrofon. Man kan med fördel koppla upp datorn mot en större TV-skärm, i varje fall där flera deltagare finns.  
Programmet Zoom bör laddas ner i förväg gratis från nätet. www.zoom.com 
För att undvika ”teknikstrul” under mötet kan vi köra förmöten för att kolla tekniken före årsmötet med de som så önskar. Anmäl i så fall till kansliet senast 11 mars.  
Deltagarna i mötet finns alltså på flera platser. Mötesordförande och övriga funktionärer som valberedning och andra finns på sina resp. platser.  
Vi räknar med att flera deltagare kan gå samman och delta gemensamt från en eller flera platser. Där flera deltagare finns bör en moderator utses som sänder deltagarförteckning per mejl till kansli@mchk.org  för upprättande av röstlängd.
De som deltar på egen hand sänder sitt eget namn och sin egen mejlaadress.  
Mötet startas så, att alla inkomna mejladresser får en länk till adressen cirka 30 minuter innan mötets start.
Mötet kommer som vanligt att ledas av en ordförande som väljs av mötet.  
Enkelt, kort och effektivt och tillgängligt för oss alla.  
 Väl mött!     
 
 
MCHK tidningen   är under tryckning och beräknas komma i din brevlåda nästa vecka.
 
Erbjudande till nya medlemmar
Vi behöver bli fler i vår klubb och följande erbjudnade gäller för nya medlemmar eller de som inte varit medlemmar under senaste året. På hemsidan står det 425:-, men fr.o.m. nu så är det 200:- för nya medlemmar. För 200:- blir de medlemmar under 2024 med 4 nummer av tidningen, medlemsbrev, tillgång till MHRF försäkring och många med mc-intresse.
Vi har tagit fram ett litet A6 kort med erbjudandet och som vänder sig till intresserade, som inte ännu är medlemmar.
Skicka ett mail med namn och adress till kansli@mchk.org om du vill ha en bunt kort och dela ut i olika sammanhang, så kommer de med posten.     
 
Motorhistoriska Riksförbundet 
Försäkring som MHRF är upphov till och hanteras via Folksam har funnits i många år. För att utveckla tjänsten vidare vill MHRF gärna ha en del uppgifter om hur du ser på försäkring för dina fordon och ber dig besvara några frågor som du når via länken nedan. Det tar några minuter, men är mycket värdefullt för oss alla.  
Undersökning från Motorhistoriska Riksförbundet MHRF (office.com)       
 
Fortsättning på Rixdagen - framtidsmötet
Efter mötet vi hade i början på januari, fortsatte vi i måndags med att gemensamt tillsammans med lokalavdelningr och sektioner diskutera kring vår framtid.
Vi tar oss framåt vartefter med lägesanalyser, nya uppslag och idéer, varav en del förhoppningsvis kommer att realiseras framöver.
Du som vill vara med är välkommen och kontakta gärna mig på telefon. 
 
Sugen på att hjälpa till?
Har du något som du vill komma med i tidningen eller i ett sådant här månadsbrev, så hör av dig.
Har du lust att engagera dig i styrelsen eller styrelsenära uppgifter, så finns det alltid en trivsam plats. 
I styrelsen är vi nu spridda över en stor del av landet från Malmö i söder till Gävle i norr och i både öster och västergötland.
 
Bästa hälsningar från styrelsen 
Lennart Olsson, ordförande med mobil 070-656 22 80  
 
Facebook          www.mchk.org       
 

Gott Nytt År.
Vad väntar vi oss, vad vill vi ska hända och vad kommer att hända?
Våren kommer och fram till motorcykelvädret infunnit sig har vi lite tid för mekande och annat inomhuspyssel.
 
En del av vad vi måste fundera på handlar om vår klubb. Dessutom är det inte enbart vår klubb utan mera generellt inom klubbar och föreningar med förändrade beteenden och nya vanor som vi är mitt inne i att uppleva.
 
Vi med våra gamla motorcyklar har kanske inte tankarna på att vi lever och verkar i en snabbt föränderlig värld, som vi kanske måste anpassa verksamheten bättre till. Inte till allt, men till en hel del.
Det som ligger oss i MCHK nära är alla förändringar som skett och i rasande tempo vare sig vi vill eller ej. Frågan är vad som vi som medlemmar och klubb, som i våra stadgars ändamålsparagraf säger att vi på olika sätt ska värna om motorcykelhistorien, måste göra för att leva upp till andemeningen i den viktigaste paragrafen - syftet med klubben.
Antalet motorcyklar som passar in på historiskt intressanta ökar stadigt och kommer till stor del från stora försäljningstal under förra seklets senare decennier, men medlemsantalet ökar inte, trots att det kanske borde.
I kommande nummer av MCHK-tidningen kommer en översikt över motorcykelbeståndet i Sverige som troligtvis kommer att förvåna.
 
Vi måste samla oss och se vad det är som måste till för att gnistan ska kunna tända och ta hand om det stora antal motorcykelägare som har sina 20+ år gamla mtorcyklar.
 
Några frågor och funderingar.
Är det enkelt och väl synligt att sidoelektroden fått en törn som kortsluter och som lätt kan åtgärdas, eller är det något annat som måste till för att få gnista som säkerställer klubbens och hobbyns framtid?
 
Internet och andra media har ändrat beteenden framförallt för den yngre generationen och löser upp tidigare relationer, samtidigt som det skapas nya. Men var kommer då en traditionell klubb som vi in, eller måste vi helt enkelt anpassa oss mer än vad vi redan gjort?
 
Klubben är ju vi tillsammans och vi måste alla hjälpas åt att fundera ut och forma vår framtid.  Under året har styrelsens medlemmar varit spridda över Sverige från norr till söder och från öst till väst.
Ingen kan göra allt, men alla kan hjälpa till med något.
 
Med önskan om ett Gott Nytt År från oss alla i MCHK styrelsen,
Lennart Olsson, ordförande med mobil 070-656 22 80