Mchklogo%20CMYK

E-brev juli 2023

Hej,
Nu är det tätt mellan aktiviteterna och som ni kanske ser, så upprepas en del från tidigare månadsbrev. Budskapet är i många avseenden likt och det med avsikt. Läs igenom nedan och se vad som passar dig att delta i som aktiv och åka, som funktionär vid något event, som skribent eller som åskådare på något arrangemang. Bjud med vänner som får vara med och uppleva skönsjungande motorer, lite oljerök och trevlig gemenskap. Årsracet är det 58:e och Skåne Rundt 1983 var världens första FIVA-rally, www.fiva.org för motorcyklar.
 
Det här är det tredje Månadsbrevet som enbart skickas till medlemmar som har sin e-post i MCHKs medlemsförteckning. Mottagande verkar vara positivt med allt fler som öppnar brevet och i genomsnitt mer än två gånger.
Känner du till medlemmar som inte får brevet, så be dem anmäla sin e-postadress till kansli@mchk.org eller logga in på hemsidans medlems-förteckning och skriv själv in uppgifterna. Alternativt - om du vet om någon som inte nyttjar e-post, så printa gärna och ge bort en papperskopia.
 
MCHK-Tidningen
Vi är igång med att tidningen ska innehålla mer om medlemmar och olika medlemsaktiviteter. Vi gör väldigt mycket tillsammans och bör väl dela med oss. Inte alla anser sig kunna skriva och ta bilder, men alla kan bidra med något. Om du känner dig osäker så kontakta vår redaktör Kjell på kjell@mazetti.se eller 070 72 619 31så hjälper han till med både text och bild.  
  
Vi har alla något att berätta för andra.
Du är alltid välkommen att skriva eller föreslå något som du tycker passar in att meddela andra i klubben både i månadsbrevet och i MCHK-tidningen.
Info som inkommer före 21 i varje månad kan tas med i nästföljande månadsbrev. Skicka till / kontakta kansli@mchk.org.
 
Annonser! Vi vill gärna ha annonser för olika verksamheter som vi kan ha nytta av i våra aktiviteter. Tipsa kansliet, så tar vi vidare kontakten.
 
Åk försiktigt och njut av sommarn, 
 
MCHK/ Lennart Olsson, ordförande

Nyhetsarkiv

Länkar

-