Mchklogo%20CMYK

Rapport från styrelsen 2017-10-23

En hel del av mötet ägnades åt planering av den kommande Rixdagen dvs det möte som genomförs med styrelsen i de olika sektionerna och avdelningarna. Det blir viss avrapportering men också diskussioner kring bemanning av styrelsen och frågor kring föryngring. Bl.a har det inkommit ett förslag på Moppesektion som vi ska brhandla.
 
Styrelsen arbetar med ett dokument ”om något händer” dvs som en förberedelse för dem som arrangerar träffar. Vi tog också upp om vi kan/ska/bör ställa krav på ordentlig skyddsutrustning på våra möten och utflykter. Detta för att tänka förebyggande och slippa hantera incidenter.
 
Mälardalen är nu inläst i Medlemsregistret och har börjat arbeta där. Fler är på gång snart.
 
Vi har också etablerat en arbetsgrupp för att följa upp vårt möte med Jesper från SMC. Förslag på innehåll i samarbetet är utbildning, möjligheter att testa våra gamla mc och samarbete kring olika påverkansmöjligheter på myndigheter.
 
Ekonomin följer fortfarande plan.
 
Vi beslutade att lägga upp alla de tidningar vi har i pdf-format bakom lösenord på vår hemsida. Lösenordet (samma för alla) kommer att distribueras i nyhetsbrevet till att börja med.
 

Nyhetsarkiv

Länkar

-