Mchklogo%20CMYK

Anteckningar från styrelsemöte 27 april

Vi höll mötet som ett telefonmöte för att ”slippa träffas”. Vi har ju viss vana med Lennart Olsson ständigt närvarande via Skype på våra styrelsemöten.
 
Det viktigaste denna gång är att vi beslöt att genomföra årsmötet 13 juni i Sjögestad. Vi bedömer att smittoläget lugnat ner sig. Vi räknar dessutom med mc-väder så att vi slipper sitta i en trång bil och utsätta varandra för risk. Mötet håller vi utomhus eller, i värsta fall, inomhus med glest mellan borden.
 
För övrigt noterar vi att ekonomi i stor följer budget men med något lägre intäkter. Detta behöver kompenseras med några fler medlemmar.
 
Även nästa styrelsemöte i maj blir via telefon.
 
Styrelsen MCHK

Nyhetsarkiv

Länkar

-