Mchklogo%20CMYK


Anteckningar från styrelsemöte 2021-01-11

Styrelsen sände ut en enkät till alla avdelningar och sektioner innan jul. Denna innehöll frågor om klubbens nutid och framtid. Styrelsen kommer att följa upp denna enkät genom att boka videomöten med alla styrelser. Detta så att vi kan arbeta med en verksamhetsplan för 2021 och vidare framåt.
 
Vi har också arbetat fram ett förslag till budget som ska fastställas vid årsmötet. Detta förslag innehåller visst underskott men resultatet kommer att bero på vilka aktiviteter som går att genomföra under året. Största posten är fortfarande tidningen.
 
På grund av Corona-situationen kommer årsmötet att genomföras som ett videomöte. Kallelse kommer med aviseringen som sänds ut under slutet av januari. Alla medlemmar kan delta på mötet via Zoom men vi önskar att några (max 8) samlas på samma ställe runt om. Mer information om hur detta ska gå till kommer.
 
Styrelsen har avsatt ett stipendium i Nicke Porrys namn för att manifestera hans 90-årsdag. Den ska delas ut till någon som gjort stora insatser för att dokumentera mc-livet i Sverige.
  
Styrelsen MCHK

Nyhetsarkiv

Länkar

-